Afroeporder

Een afroeporder is een afspraak met de verkooprelatie over te leveren aantallen items tegen een afgesproken prijs over een bepaalde periode. Profit controleert, zodra je een regel in een verkooporder toevoegt, of er een afroeporder geldt voor het artikel.

Deze functionaliteit geldt ook grotendeels voor inkoop met de inkoopafroeporder.

Het voordeel van een afroeporder is dat je altijd de juiste prijs in de order hebt. Dit is met name van belang als je een langer lopende afspraak hebt.

Sales_Afroeporder1

Als tijdens het jaar de prijs van het artikel omhoog gaat, blijft voor de relatie met de afroeporder nog steeds de prijs uit de afroeporder gelden, mits het aantal binnen het afgesproken aantal blijft.

Ook controleert Profit voor je of de prijs nog geldig is qua einddatum en qua afgesproken aantal. Als meer wordt afgenomen dan volgens de afroeporder is afgesproken, is de prijs niet meer geldig. Als de afroeporder niet meer geldig is, houdt Profit de normale prijs van het artikel aan.

De afroeporder zelf heeft geen invloed op de voorraad.

Pas als de verkooporder geplaatst is, boekt Profit de voorraad af tegen de prijs in de afroeporder.

Bij een inkooporder geldt dat in het bestelvoorstel de prijs van de afroeporder nog niet zichtbaar is. Dit zie je pas in de inkooporder. Opboeken van de werkelijke voorraad gebeurt bij de ontvangst. Zie verder de informatie bij Inkoopafroeporder.

In de afroeporder kun je het totale geleverde aantal raadplegen.

Deze functie moet je eerst activeren en inrichten.

Inhoud

Video

Afroeporder toevoegen

Je voegt een afroeporder toe waarin je de relatie, het item, de eenheid, het afgesproken aantal en de afgesproken prijs vastlegt. Ook stel je eventueel de einddatum in vóór welke de verkooprelatie de items moet hebben afgenomen.

Afroeporder toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer bij Verkooprelatie de verkooprelatie waarmee je afspraken hebt gemaakt die je vast wilt leggen in deze afroeporder.
 4. Selecteer Afroeporder bij Methode verwerking.
 5. Vul bij Einddatum in tot wanneer de afroeporder geldt.
 6. Voeg de regel toe met het item, het aantal en de prijs.

  Je kunt afroeporderregels toevoegen voor artikelen, werksoorten, kosten en samenstellingen (maakartikel, explosie- en product-samenstellingen). Afroeporders kun je dus ook bij niet-voorraadhoudende items gebruiken.

  In een explosie-samenstelling moet de optie Orderregels genereren aan staan. In dit geval worden alleen de explosie-onderdelen van het type artikel, maakartikel, product-samenstelling, kosten en werksoorten opgenomen in de afroeporder.

 7. Selecteer eventueel een andere eenheid dan de basiseenheid bij Eenheid.

  Je kunt in de order dan alleen de afwijkende eenheid gebruiken. Wel kun je van beide eenheden een regel toevoegen in de afroeporder. In de verkooporder kun je slechts één itemregel per eenheid toevoegen.

 8. Voltooi de order. 
Verkooporder voor afroeporder toevoegen

Je voegt een verkooporder toe en als de gegevens overeenkomen met een afroeporder, stelt Profit voor om deze te koppelen.

De verkooporder en de afroeporder, die je eerder toegevoegd hebt, moeten daarvoor aan deze voorwaarden voldoen:

 • Ze komen overeen qua verkooprelatie, valuta en itemcode in de regel.
 • Er zijn nog items beschikbaar op de afroeporder.
 • De einddatum van de afroeporder is niet verlopen.

Als dit geldt vult Profit de gegevens in de verkooporderregel aan met de gegevens uit de afroeporder.

Voeg een verkooporder toe die de gegevens uit de afroeporder overneemt:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Selecteer de verkooprelatie waarmee je afspraken hebt gemaakt die je vast wilt leggen in deze afroeporder.
 3. Vul in de regel bij Code de itemcode in van het artikel, de werksoort, de kosten of samenstelling (assemblage en productsamenstelling).
 4. Druk op: Tab.

  Als er een geldige afroeporder is, verschijnt er nu een subscherm met de gevonden afroeporders. Je ziet daarin ook het aantal nog beschikbare eenheden voor deze verkooporderregel.

 5. Selecteer de afroeporderregel.

  Als je een creditnota wilt toevoegen selecteer je geen afroeporder, maar sluit je het subscherm af.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten

  Profit vult vervolgens de afgesproken prijs en eenheid in. Ook zie je bij Bijbehorende afroeporder in de regel van de verkooporder de afroeporder die Profit heeft gekoppeld en hoeveel daarbij nog beschikbaar zijn. Je moet hiervoor wel de boekingslay-out hebben aangepast.

 7. Vul het aantal in bij Aantal.

  Het aantal in de regel mag niet hoger zijn dan het aantal dat toegestaan is volgens de afroeporder. Als je een hoger aantal wilt toevoegen voeg je het deel dat meer is dan wat de afroeporder toestaat toe als nieuwe regel.

 8. Voltooi de regel. 
 9. Voeg eventueel nog meer regels toe.
 10. Voltooi de order. 

Afroeporder raadplegen en/of wijzigen

Je kunt een afroeporder raadplegen, bijvoorbeeld omdat je wilt weten welke aantallen inmiddels zijn geleverd.

Je moet de relevante velden eerst in de boekingslay-out toegevoegd hebben.

Afroeporder raadplegen en/of wijzigen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder.
 2. Open de eigenschappen van de afroeporder.
 3. Raadpleeg Aantal geleverd in de regel.

  Hier zie je het aantal dat via aan deze afroeporder gekoppelde verkooporders geleverd wordt. Profit hoogt het aantal op na voltooien van de order. Dus niet na voltooien van de pakbon.

 4. Raadpleeg Aantal eenheden geleverd in de regel.

  Hier zie je het aantal dat geleverd is, maar dan berekend als 'Aantal geleverd / Aantal per eenheid'. Dit is met name van belang als je in de afroeporderregel in het veld Eenheid niet de basiseenheid van het item gebruikt.

 5. Klik op de actie: Eigenschappen item. Hiermee kunt de gekoppelde verkooporders raadplegen.
  1. Ga naar het tabblad: Mutaties.
  2. Klik op: Opslaan en sluiten. Hiermee keer je terug naar de afroeporder.
 6. Wijzig het aantal en/of de prijs in de regel.

  Deze wijzigingen werken niet door in de al gekoppelde verkooporderregels. In nieuwe verkooporderregels neemt Profit de wijzigingen wel mee.

 7. Klik op: Voltooien.