thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkoopafroeporder

Een afroeporder is een afspraak met de inkooprelatie over te leveren aantallen items tegen een afgesproken prijs over een bepaalde periode. Profit controleert, zodra je een regel in een inkooporder toevoegt, of er een afroeporder geldt voor het artikel.

Je kunt voor inkoop afroeporders gebruiken zoals dat met verkooporders het geval is. Als extra mogelijkheid kun je bij inkoopafroeporders ook het bestelvoorstel gebruiken.

Je voegt een afroeporder toe waarin je de inkooprelatie, het item, de eenheid, het afgesproken aantal en de afgesproken prijs vastlegt. Ook stel je eventueel de einddatum in vóór welke je de items moet hebben afgenomen van de inkooprelatie.

Dit bespaart je opslagruimte en geeft je leverzekerheid zonder dat je een prijsrisico loopt. Dit gebruik je bijvoorbeeld in de Zorg.

De afroeporder wordt uitgenut via zowel handmatige inkooporders, via het bestelvoorstel gegenereerde orders als via inkoopaanvragen omgezette inkooporders. Bestelvoorstelregels en automatische inkooporders uit inkoopaanvragen boekt Profit altijd af van de afroeporder. Bij handmatige inkooporders of uit inkoopaanvragen gegenereerde inkooporders heb je de keuze om al of niet af te boeken.

Meerdere magazijnen

Inkoopafroeporders voeg je toe per magazijn en inkooporders uit bestelvoorstel ook. Het kan zijn dat je, vanwege voorraadinstellingen (bijv. geen centrale inkoop), meer bestelvoorstelregels voor het artikel krijgt, namelijk per magazijn. Alleen de inkooporder uit bestelvoorstel die op het magazijn van de afroeporderkop of afroeporderregel staat, zal Profit afboeken. Dit geldt ook voor inkooporders uit inkoopaanvragen (via de actie Genereren inkooporder).

In handmatige inkooporders kijkt Profit niet naar het magazijn.

Overigens houdt Profit, bij inkooporderregels van items zonder voorraad, het standaard magazijn ***** aan. (In de inkoopaanvraag mag nog wel een ander magazijn staan).

Dit moet je eerst activeren en inrichten. Voor deze functie moet je ook je artikel goed hebben ingericht qua voorkeur inkooprelatie.

Inhoud

Inkoopafroeporder toevoegen

Je kunt een inkoopafroeporder toevoegen voor artikelen, kosten, werksoorten, maakartikelen en samenstellingen.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Basisinkooporder.
 2. Voeg de inkoopbasisorder van het type afroeporder toe.
 3. Selecteer bij Inkooprelatie de relatie met wie je de afspraak hebt gemaakt. Deze moet ook in je artikelen staan als voorkeur inkooprelatie.
 4. Selecteer bij Magazijn het magazijn.

  Inkoopafroeporders zijn per magazijn en inkooporders uit bestelvoorstel ook. In handmatige inkooporders kijkt Profit niet naar het magazijn.

 5. Voeg de regel(s) toe.

Zie ook:

Bestelvoorstel voor inkoopafroeporders toevoegen

Inkooporders kun je via het bestelvoorstel laten afboeken van de afroeporder.

In het artikel moet dan wel de voorkeur inkooprelatie staan die ook in de inkoopafroeporder staat.

Het kan zijn dat je, vanwege voorraadinstellingen (bijv. geen centrale inkoop), meer bestelvoorstelregels voor het artikel krijgt, namelijk per magazijn. Alleen de inkooporder die op het magazijn van de inkoopafroeporder staat, zal Profit afboeken.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Bestelvoorstel.
 2. Ga naar het tabblad: Instellingen.

 3. Vink Inkooporders afboeken van afroeporder aan.

  Hiermee controleert Profit of voor artikelen waarvoor een inkooporder gemaakt moet worden ook een afroeporder bestaat. Als dat zo is, zal Profit die met deze instelling van de inkoopbasisorder van het type afroeporder afboeken.

 4. Vink eventueel ook Incl. inkoopaanvragen aan als je van daaruit ook inkooporders van de afroeporder wilt halen.
 5. Klik op: Voltooien.

  Je ziet het artikel in de regel. De prijs daar is nog de standaardprijs. De prijs van de afroeporder zie je pas in de inkooporder.

Zie ook:

Handmatige inkooporder

Een artikel in een handmatige inkooporder wordt van de inkoopafroeporder afgeboekt als je daarvoor kiest.

De inkooporder en de afroeporder, die je eerder toegevoegd hebt, moeten daarvoor aan deze voorwaarden voldoen:

 • Ze komen overeen qua inkooprelatie, valuta en itemcode in de regel.
 • Er zijn nog items beschikbaar op de afroeporder.
 • De einddatum van de afroeporder is niet verlopen.

Het is niet nodig dat de magazijnen in de afroeporder en de handmatige inkooporder overeenstemmen.

Overigens boekt Profit alleen de eerste regel met de itemcode af van de afroeporder; de tweede regel met dezelfde itemcode niet.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de Inkooprelatie van de inkoopafroeporder.
 4. Selecteer in de regel het artikel van de inkoopafroeporder.

  Ongeacht het geselecteerde magazijn toont Profit vervolgens het nog beschikbare aantal uit de afroeporder.

 5. Klik op: Annuleren of OK.
 6. Vul het Aantal in.
 7. Voltooi de regel en de order.
Inkooporders genereren van inkoopaanvragen

Bij het genereren van inkooporders uit inkoopaanvragen kun je in de wizard kiezen of je de inkooporders wilt afboeken van de afroeporder of niet.

Overigens boekt Profit inkooporders uit inkoopaanvragen die via de workflow worden omgezet, altijd automatisch af als aan de voorwaarden wordt voldaan (inkooprelatie, item, datum, magazijn).

Het is niet mogelijk om via de weergave met inkoopaanvragen een inkooporder aan te maken die van de afroeporder wordt afgeboekt. Daarbij kan namelijk een item in meerdere regels voorkomen waardoor het afroeporderaantal onbedoeld overschreden wordt.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op de actie: Genereren inkooporder.
 3. Klik op: Volgende.

 4. Vink Inkooporders afboeken van afroeporder aan of niet.
 5. Voltooi de wizard.
Inkoopbasisorder raadplegen
 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Basisinkooporder.

 2. In de inkoopbasisorder zie je vervolgens dat het aantal beschikbaar is verminderd en het aantal geleverd verhoogd.

Direct naar

 1. Inrichting inkoop
 2. Activeren Inkoop
 3. Autonummering
 4. Rapporten
 5. Autorisatie
 6. Ordertraject
 7. Inkooprelatie
 8. Boekingslay-out instellingen inkoop
 9. Inkoopbasisorder
 10. Bestelvoorstel inrichten
 11. Orderplanning autoriseren
 12. Inkoopfactuur inrichten
 13. Verplichtingen via inkooporder inrichten
 14. Confrontatie Ontvangst inrichten
 15. Inkoopaanvragen

Process

Inkooporder

Work area

Ordermanagement