Rapport inrichten

Je gebruikt de Rapportgenerator om rapporten toe te voegen en te wijzigen. Je bepaalt zelf de inhoud en de opmaak (lay-out) van het rapport.

Video

Basisbeginselen van het maken van een rapport

Inspiratie van de Dag van de AFAS Beheerder

Beschrijving

Hieronder zie je een voorbeeld van een opgevraagd rapport. De belangrijkste gegevens uit Profit (de regels) staan in de Detailsectie. Dit zijn de gegevens uit de Profit-database die je op het rapport wilt tonen. Hierbij kun je denken aan boekingsregels, openstaande posten van debiteuren, organisaties, etc.

Dit rapport toont alleen crediteuren met een saldo. Als er bijvoorbeeld 100 crediteuren met een saldo zouden zijn, zou het rapport ook 100 regels in de Detailsectie bevatten. De Document voettekst staat alleen op de laatste pagina en bevat de totalen. Deze totalen komen niet uit de Profit-database, want deze worden in de Rapportgenerator berekend op het moment dat je het rapport raadpleegt.

Je kunt de totalen ook per pagina tonen in de pagina voettekst. In de document voettekst neem je dan het totaal generaal op van het gehele rapport.

Je onderhoudt rapporten in de Rapportgenerator. In de Rapportgenerator zie je de bovenstaande structuur terug. In plaats van gegevens uit Profit zie je velden die naar deze gegevens verwijzen.

:

Je kunt extra groeperingen toevoegen, waardoor je gegevens kunt bundelen en subtotalen kunt toevoegen. Bijvoorbeeld in een rapport met openstaande posten kun je een groepering op debiteur toevoegen. Hierdoor zal het rapport per debiteur alle openstaande posten bevatten en je kunt ook een subtotaal per debiteur toevoegen.

Werkwijze

Zie ook