thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rapport groeperen, sorteren en totaliseren

Je kunt een rapport indelen met groepen om dit overzichtelijker te maken. Je kunt gegroepeerde gegevens sorteren en totalen, het gemiddelde, de hoogste en de laagste waarde bepalen.

Beschrijving

Als je een nieuw rapport toevoegt, beschik je alleen over de Detailsectie. Als je hier gegevens in plaatst en het rapport raadpleegt, toont het afdrukvoorbeeld één lange lijst. Je kunt een onderverdeling in deze lijst aanbrengen door extra secties aan het rapport toe te voegen. Hierdoor is het ook mogelijk om met subtotalen te werken.

Uitgebreid voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van een rapport met openstaande posten, zonder groepering, gesorteerd op debiteurnummer.

Door een sectie/groep op debiteurcode toe te voegen, groepeer je de openstaande posten per debiteur en kun je totalen per debiteur bepalen.

In de onderstaande afbeelding zie je een deel van het rapport:

Doordat de code en naam van de debiteur niet meer in de Detailsectie staan, heb je in deze sectie meer ruimte voor andere velden.

Sectie meerdere keren toevoegen

Je mag meerdere keren groeperen op hetzelfde veld. Je kunt bijvoorbeeld twee groeperingen op debiteurcode toevoegen. Je gebruikt de eerste groep voor een koptekst die op elke pagina getoond moet worden en je gebruikt de tweede groep voor een koptekst die eenmalig aan het begin van de groep moet worden opgenomen. Of een koptekst al dan niet op elke pagina herhaald moet worden, stel je in in de eigenschappen van de corresponderende sectie.

Afdrukken van totaal-rapporten

Als je alleen totalen wilt afdrukken, vink je het veld Zichtbaar in de eigenschappen van de Detailsectie uit. Het is ook mogelijk om via een script de eigenschap 'Visible'  de waarde 'False' te geven.

Let op:

Bij deze oplossing moeten alle detailregels worden ingelezen, dit kan een nadelige invloed hebben op de performance van het rapport. Het verdient de voorkeur om de detailregels te verdichten in de gegevensverzameling.

Werkwijze

Process

Rapport

Work area

Output