thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rapportscript

Met een rapportscript kun je programmeren in het gehele rapport, bijvoorbeeld omdat je velden wilt gebruiken die in verschillende secties van het rapport staan.

Voor een berekening met velden die allemaal in de Detailsectie staan, kun je een functieveld toevoegen.

Beschrijving

Algemene tips:

  • Refereer niet naar een element dat in een andere sectie staat. Mocht dit toch nodig zijn, gebruik dan een variabele in het globale script om de waarde door te geven.
  • Bij datum- en tijdvelden kun je in de gegevensverzameling een afwijkende opmaak kiezen, zoals Datum (internationaal). Als je een dergelijk formaat gebruikt, zal Profit het veld zien als een tekstveld. Hierdoor kun je niet meer rekenen met het veld en als je op het veld sorteert, zal Profit een alfanumerieke sortering toepassen.

Gebeurtenissen Lay-out opmaken en Afdrukken

Elke sectie kent twee gebeurtenissen: Lay-out opmaken en Afdrukken:

  • Lay-out opmaken

    Met deze gebeurtenis kun je de tekst bepalen van een tekstveld of een eigenschap veranderen van een willekeurig type veld. In deze gebeurtenis wordt ook voor elk veld en voor de detailsectie het verkleinen en vergroten van het veld of de detailsectie uitgevoerd. Dit gebeurt natuurlijk alleen als het Verkleinen naar inhoud en/of Vergroten naar inhoud voor een veld of voor de detailsectie aangevinkt is. Omdat het vergroten en verkleinen in deze gebeurtenis uitgevoerd wordt, is het opvragen van de hoogte van een veld of van de sectie niet verstandig, omdat dit dan niet de precieze hoogte hoeft te zijn.

  • Afdrukken

    Gebruik deze gebeurtenis om de grootte van een veld of van de sectie in te stellen. De juiste grootte is al bepaald is in de Lay-out opmaken gebeurtenis. Scripting met formules (vergelijkingen, berekeningen, etc.) vindt meestal in deze sectie plaats.

Elke gebeurtenis wordt één keer uitgevoerd voor elke regel in de detailsectie. De volgorde waarin dit gebeurt is niet altijd hetzelfde. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat per regel eerst de gebeurtenis Lay-out opmaken en dan de gebeurtenis Afdrukken wordt uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat voor alle regels eerst  de gebeurtenis Lay-out opmaken wordt uitgevoerd, en dan voor alle regels de gebeurtenis Afdrukken.

Waarde van een vinkveld bepalen

Als er script gebruikt wordt om de waarde van een vinkveld uit te vragen, gebruik dan de waarde 'True' of 'False' (dus niet 0 of 1 en ook niet J of N).

Voorbeeld:

If {Vinkveld} = True Then
  Result = "Ja"
Else
  Result = "Nee"
End If

Werkwijze

Process

Rapport

Work area

Output