thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Functievelden in rapporten

Je voegt functievelden toe om berekeningen uit te voeren in een rapport. Je bent bij het opzetten van een rapport dus niet beperkt tot de velden in de gegevensverzameling.

Je kunt de functievelden toepassen in de Detailsectie van het rapport. Toepassingen van functievelden:

  • Berekeningen uitvoeren, bijvoorbeeld Marge = Prijs - Kosten.
  • Velden samenvoegen, zodat ze als één veld worden gepresenteerd.
  • Script toepassen, bijvoorbeeld om berekeningen uit te voeren op basis van bepaalde criteria.
  • Opmaak van velden onder bepaalde voorwaarden toepassen.

Dit gedeelte bevat een aantal veelvoorkomende zaken met betrekking tot functievelden.

Voor meer informatie, raadpleeg de Microsoft VB Script Reference.

Werkwijze

Process

Rapport

Work area

Output