thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Sneltoetsen rapportgenerator

Dit is een overzicht van sneltoetsen in de Rapportgenerator.

Sneltoets

Omschrijving

Knop

Ctrl+S

Rapport opslaan

Ctrl+P

Afdrukken

Dat_Config_Rep_bPrint

F7

Afdrukvoorbeeld

Ctrl+Z

Ongedaan maken

Ctrl+Y

Opnieuw uitvoeren

Ctrl+B

Vet

Dat_Config_Rep_bBold

Ctrl+I

Cursief

Dat_Config_Rep_bItal.png

Ctrl+U

Onderstrepen

Dat_Config_Rep_bUnder

Alt+Enter

Element/Eigenschappen

 

Ctrl+D

Veld/Dupliceren

 

Del

Veld/Verwijderen

 

Ctrl+Pijl

Veld verplaatsen met kleine stapjes

 

Ctrl+Shift+Pijl

Veld verkeinen of vergroten met kleine stapjes

 

Direct naar

 1. Rapport inrichten
 2. Rapport toevoegen
 3. Eenvoudig rapport opzetten
 4. Afdrukvoorbeeld van een rapport raadplegen
 5. Groeperen, sorteren en totaliseren
 6. Rapport uitbreiden met subrapporten
 7. Functievelden in rapporten
 8. Rapportscript
 9. Sneltoetsen Rapportgenerator
 10. Eigenschappen rapport opvragen
 11. Etiketten afdrukken
 12. Velden vervangen bij een nieuwe Versie
 13. Rapportenset
 14. OMR-inpakstreepjes op rapporten
 15. Rapporten-pagina in InSite

Process

Rapport

Work area

Output