thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Velden vervangen na overgang op nieuwe Versie

Na de overgang op een nieuwe Versie van Profit kan het voorkomen, dat je de rapportlay-outs moet bijwerken. Als dit nodig is, wordt dit op het scherm gemeld. Door wijzigingen in de structuur kunnen rapporten namelijk velden bevatten die niet meer voorkomen in de Profit-database. De betreffende gegevens zijn nog wel aanwezig, maar zijn in andere velden of tabellen geplaatst.

Profit meldt in deze situaties dat de betreffende velden in de gegevensverzameling vervangen zijn door tijdelijke velden. Dit houdt in, dat in de gegevensverzameling en op het rapport het originele veld (dat verwijst naar de Profit-database) vervangen is door een 'dummy'. Het rapport is daardoor niet bruikbaar, maar Profit zal altijd melden om welke velden het gaat. Als je deze melding krijgt op een van de eigen rapporten, moet je de rapportlay-out openen en de juiste velden weer opnemen in de gegevensverzameling en de lay-out.

Velden vervangen bij een nieuwe Build:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open het rapport:.

  Profit meldt dat je bepaalde velden opnieuw moet toewijzen.

  Voorbeeld:

  Je ziet de volgende melding:

  De gegevensverzameling Facturen (Rapport) is automatisch gecorrigeerd.

  De volgende velden konden niet meer worden herleid en zijn door een tijdelijk veld vervangen:

    'Contact'

    'Aantal'

 3. Klik op: Aanpassen (in het vak Gegevens velden).

 4. Je ziet bovenstaande melding nogmaals. Sluit de melding.
 5. In de gegevensverzameling wordt een tijdelijk veld aangegeven met een groene veldnaam. De tabelnaam is (tijdelijk veld).

  Let op: 

  Je moet alle tijdelijke velden vervangen door één van de beschikbare velden. Daarna kan het rapport weer worden gebruikt.

 6. Je vervangt het tijdelijke veld als volgt door een beschikbaar veld:
  1. Selecteer het tijdelijke veld.
  2. Zoek het gewenste veld in de lijst Beschikbare velden:.
  3. Klik op: .

Hierdoor vervangt Profit het tijdelijke veld. Het veld (Contact in het bovenstaande voorbeeld) behoudt zijn oude naam, maar het is nu weer een geldig veld. Door deze 'vervangactie' hoef je verder geen aanpassingen te doen, want het oude veld staat nog in de rapportlay-out.

 1. Vervang op deze manier alle tijdelijke velden.
 2. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
 3. Test of het rapport werkt.

Direct naar

 1. Rapport inrichten
 2. Rapport toevoegen
 3. Eenvoudig rapport opzetten
 4. Afdrukvoorbeeld van een rapport raadplegen
 5. Groeperen, sorteren en totaliseren
 6. Rapport uitbreiden met subrapporten
 7. Functievelden in rapporten
 8. Rapportscript
 9. Sneltoetsen Rapportgenerator
 10. Eigenschappen rapport opvragen
 11. Etiketten afdrukken
 12. Velden vervangen bij een nieuwe Versie
 13. Rapportenset
 14. OMR-inpakstreepjes op rapporten
 15. Rapporten-pagina in InSite

Process

Rapport

Work area

Output