thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Backorder (Deellevering)

Een backorder is een verkooporder die, op het moment waarop de order ingevoerd is, niet (geheel) uitleverbaar is en dus later alsnog uitgeleverd moet worden.

Beschrijving

Bij het backorderproces is van belang dat bij de verkooprelatie deelleveringen toegestaan zijn. Een order wordt dan, als de voorraad onvoldoende is, gedeeltelijk uitgeleverd. De verkooporder krijgt in dit geval de status Deellevering, wat betekent dat het gedeelte van de order dat je niet kunt leveren, in backorder komt. Op het moment dat je (een gedeelte van) de order kunt uitleveren, bijvoorbeeld omdat de voorraad aangevuld is, neemt Profit het gedeelte dat in backorder stond over naar een pakbon. Dit proces herhaalt zich totdat de verkooporder in zijn geheel uitgeleverd is.

Bij het genereren van pakbonnen kun je aangeven dat Profit de niet uitleverbare regels ook over moet nemen naar de pakbon. Door dit te doen informeer je je verkooprelatie over de regels die nog geleverd moeten worden.

Er zijn backorders en wachtorders. Het verschil daartussen is het volgende: bij voldoende voorraad neemt Profit artikelen in een backorder automatisch mee als je de pakbonnen genereert. Artikelen in een wachtorder neemt Profit niet automatisch mee bij het genereren van de pakbonnen. Deze moet je handmatig uit wachtorder halen.

Bij deelleveringen levert Profit verkooporders uit op basis van het veld Prioriteit levering bij de verkooprelatie. Profit houdt alleen rekening met deze prioriteit als je pakbonnen automatisch genereert. Door handmatig een pakbon toe te voegen voor een order, maak je in feite een uitzondering op de volgorde van de uitlevering van verkooporders.

Voorbereiding

  • Inrichting

    Je stelt het leveren van deelleveringen (backorders) per verkooprelatie in. Je kunt instellen of deelleveringen toegestaan zijn, of dat Profit de orderregels volledig moet uitleveren of dat Profit de gehele order uit moet leveren.

Werkwijze

Zie ook

Process

Backorder/Deellevering

Work area

Ordermanagement