Prijzen terminologie overzicht

In Profit zie je verschillende termen voor prijzen. Hier zie je een overzicht van de belangrijkste met een korte betekenis erbij.

Let op:

Als je voorkeurwaarden vastlegt voor prijzen op de boekingslay-out worden deze niet overgenomen in de daadwerkelijke boeking. De voorkeurwaarde werkt niet door als je een order boekt, dit komt doordat de prijs wordt bepaald aan de hand van het ingegeven item. De vastgelegde prijs bij het item kan verschillen per debiteur, prijslijst of tijdstip (in het geval van actieprijs). Dit geldt voor Prijs per eenheid voor alle boekingen in Ordermanagement hetzelfde.

Een alternatief is werken met prijslijsten. In een prijslijst kun je een vaste (inkoops)prijs vastleggen per item. Vervolgens kun je in de boekingslay-out wel een voorkeurswaarde voor de prijslijst ingeven. Op deze manier wordt de prijslijst altijd gekozen, waarbij ook de prijs per eenheid op basis van deze prijslijst wordt gevuld.

Prijzen bij verkoop:

Verkoopprijs/Basisprijs

De verkoopprijs voeg je toe aan de items/artikelen. De verkoopprijs noemen we ook wel: Basisprijs. Als er geen geldige prijzen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan hanteert Profit de Verkoopprijs. Is er ook geen verkoopprijs toegevoegd, dan wordt er geen prijs voorgesteld. Je moet dan zelf een prijs invullen bij het toevoegen van een (basis)order, offerte, pakbon of factuur.

De verkoopprijs is per basiseenheid.

De verkoopprijs wordt automatisch toegevoegd aan de basisprijslijst.

Prijs prijslijst

In een prijslijst kun je zowel prijzen als actieprijzen toevoegen. De prijzen in een prijslijst gelden alleen voor verkooprelaties die aan de prijslijst gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld al de verkooprelaties uit een bepaalde branche.

Als er geen geldige prijzen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan wordt de geldige Prijs prijslijst gehanteerd. De Actieprijs prijslijst wordt toegevoegd op het derde niveau. Als er geen geldige prijzen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan wordt de geldige Actieprijs prijslijst gehanteerd.

Prijs verkooprelatie

In de eigenschappen van een verkooprelatie kun je zowel prijzen als actieprijzen toevoegen. De prijzen die je hier toevoegt, zijn prijzen die je hebt afgesproken met de verkooprelatie.

De Actieprijs verkooprelatie voeg je toe op het hoogste niveau. Dit betekent dat als er een geldige Actieprijs verkooprelatie aanwezig is deze gehanteerd wordt.

Actieprijs

Een actieprijs is een algemene actieprijs voor een artikel. Deze actieprijzen voeg je dus niet toe voor een specifieke verkooprelatie of voor een groep verkooprelaties (prijslijst), maar deze gelden voor alle verkooprelaties. Als er een algemene actieprijs is, is die geldig in plaats van de basis/verkoopprijs.

Actieprijzen zijn prijzen die je toevoegt voor een bepaalde periode, dus met een begin- en een einddatum.

Er zijn ook actieprijzen voor prijslijsten en actieprijzen per verkooprelatie. Ook deze gaan resp. vóór de gewone prijzen op de prijslijst en vóór de gewone prijs bij de verkooprelatie.

Nettoprijs

De nettoprijs toont de prijs per eenheid inclusief een eventuele handmatige prijswijziging en handmatige korting in de regel.

Prijs per eenheid toont wel de prijs inclusief handmatig gewijzigde prijs, maar niet inclusief een handmatige korting.

De instelling Nettoprijs bij de verkooprelatie zorgt ervoor dat in het veld Prijs per eenheid direct de nettoprijs getoond wordt. In de regel wordt dan de verleende korting niet getoond.

Consumentenprijs

De consumentenprijs is puur een informatieve prijs. Met deze prijs wordt niet gerekend. Je kunt deze prijs bijvoorbeeld gebruiken om een minimale consumentenprijs vast te leggen waaraan de verkooprelatie zich moet houden als deze verkooprelatie de producten doorverkoopt aan consumenten. Gebruik je dit veld, dan kun je dit veld bijvoorbeeld afdrukken in de verkooporder, pakbon of factuur.

Laatste prijs:

De prijs die als laatste zal gelden, ook in de toekomst. Oftewel: hierna volgt geen andere prijs. Als er regels zijn voor een andere eenheid of op een specifieke debiteur, dan houdt Profit ook daar bij of het de laatste is of niet.

Bijvoorbeeld: Het is nu 29-5. Ik voeg een regel vanaf 01-06 toe en een regel vanaf 23-07. De regel vanaf 23-07 krijgt het label 'Laatste prijs'.

Projectprijs

De (verkoop/inkoop/kost)prijs van het item bij het project. De module Projecten moet hiervoor onderdeel zijn van je licentie.

Projectprijzen zijn mogelijk voor een werksoort, artikel, samenstelling en voor kosten. Dit is de prijs die voorrang krijgt op alle andere prijzen, dus ook op die van de relatie.

Bij kostprijs geldt: er mag maar 1 kostprijs actief zijn zonder een gekoppeld project en er mag per project maar 1 kostprijs actief zijn.

Je voegt de projectprijs toe via de Nieuw-wizard in de tabbladen bij de actie Prijs/korting of o.a. vanuit de voorcalculatie.

Prijzen bij voorraad:

Vaste verrekenprijs (VVP)

De vaste verrekenprijs wordt gebruikt voor de waardering van de voorraad in Profit Financieel en als basis voor een berekende nieuwe verkoopprijs. Verder bestaat bij Samenstellingen de mogelijkheid om de vaste verrekenprijs daarvan te laten berekenen vanuit de vaste verrekenprijs van de onderdelen.

Behalve de gewone Vaste verrekenprijs bestaat ook de variant Huidige verrekenprijs - dit wil zeggen: de prijs op dit moment.

Kostprijs

De kostprijs is wat het product je daadwerkelijk kost. Dus de inkoopprijs plus bijvoorbeeld een toeslag voor handlingskosten. Deze prijs voeg je zelf toe, bijvoorbeeld op artikelniveau.

Prijzen bij inkoop:

Inkoopprijs

De inkoopprijs is de prijs waarvoor je het product koopt. Deze prijs voeg je toe als basisprijs voor de items. Als er geen geldige prijzen aanwezig zijn op een hoger niveau, dan hanteert Profit de Inkoopprijs. Is er ook geen inkoopprijs toegevoegd, dan wordt er geen prijs gehanteerd. Je moet dan zelf een prijs invullen bij het toevoegen van een (basis)order, ontvangst of factuur.

Actieprijs

Een actieprijs is een algemene actieprijs. Profit voegt deze actieprijzen dus niet toe voor een specifieke inkooprelatie of voor een groep inkooprelaties (prijslijst), maar ze gelden voor alle inkooprelaties.

Prijs prijslijst en Actieprijs prijslijst

In een prijslijst kun je zowel prijzen als actieprijzen toevoegen. De prijzen in een prijslijst gelden alleen voor inkooprelaties die aan de prijslijst gekoppeld zijn.

Prijs inkooprelatie en Actieprijs inkooprelatie

In de eigenschappen van een inkooprelatie kun je inkoopprijzen en actieprijzen toevoegen. De prijzen die je hier toevoegt, zijn prijzen die je hebt afgesproken met de inkooprelatie.

Zie ook: Niveaustructuur inkoopprijzen

Direct naar

 1. Prijzen (Verkoop)
 2. Prijzen terminologie overzicht
 3. Prijs, voorraad, marge en gebruik van artikel raadplegen
 4. Prijzen per artikel raadplegen
 5. Prijzen raadplegen per verkooprelatie
 6. Verkoopprijs toevoegen
 7. Prijslijst
 8. Actieprijs
 9. Prijs per verkooprelatie toevoegen
 10. Prijs per project toevoegen
 11. Alle prijzen/kortingen per verkooprelatie raadplegen
 12. Prijs in regel handmatig wijzigen
 13. Prijs via berekening
 14. Kostprijs en verrekenprijs berekenen
 15. Staffelprijzen toevoegen
 16. Collectief wijzigen prijzen
 17. Prijzen offerte/verkooporder opnieuw bepalen
 18. Prijzen importeren
 19. Staffel importeren bij importeren verkoopprijs