Verkoopprijs

Als je een verkoopprijs toevoegt is dit de Basisprijs voor de items. De basis verkoopprijzen komen automatisch in de standaard basisprijslijst van Profit.

Inhoud

Beschrijving

Zodra je een item toevoegt, voeg je ook de prijs toe. Dit is de basis verkoopprijs of kortweg de 'verkoopprijs'.

In de niveaustructuur voor de prijzen heeft de basis verkoopprijs de laagste prioriteit. Dit betekent dat als er prijzen zijn vastgelegd op een hoger niveau, bijvoorbeeld in een prijslijst, dat deze prijs voorrang heeft op de basis verkoopprijs.

Profit voegt de verkoopprijzen altijd toe aan de basis prijslijst die standaard aanwezig is.

De wizard voor het toevoegen van een prijs is overal hetzelfde, of je nu een verkoopprijs toevoegt, of een prijs toevoegt in een prijslijst of een prijsafspraak toevoegt op het niveau van een verkooprelatie.

Je kunt verkoopprijzen onderhouden via het boekingsprogramma van Profit. Zo heb je een overzicht van de bestaande prijzen en kun je snel en eenvoudig bestaande prijzen wijzigen of nieuwe prijzen toevoegen.

Voorbereiding
 • Inrichting

  Om het gebruik van prijzen en kortingen goed te laten verlopen, kun je een aantal instellingen doen.

Verkoopprijs toevoegen

Bij het toevoegen van een verkoopprijs vul je het item, de eenheid, de valuta en de begindatum in voor de nieuwe basis verkoopprijs.

Je kunt de verkoopprijs laten berekenen of zelf een prijs invullen.

Ook kun je een enkele prijs toevoegen of een staffelprijs toevoegen. Bij een Staffelprijs is de prijs van het artikel afhankelijk van het aantal artikelen dat gekocht wordt.

Verder kun je instellen hoe Profit moet omgaan met kortingen en of de prijs een vaste prijs is. Met Vaste prijs geef je aan dat de prijs/eenheid bij het invoeren van een mutatie niet gewijzigd mag worden.

Prijzen per verkooprelatie en project en actieprijzen kun je via de actie Nieuw in deze functie niet toevoegen. Wel via de actie Onderhouden of resp. via de eigenschappen van de verkooprelatie en het project of via de Actieprijs-functie.

Verkoopprijs toevoegen via de Prijzen-wizard:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Verkoopprijs.
  • CRM / Cursusmanagement / Inrichting / Verkoopprijs

  Je ziet alle verkoopprijzen van alle artikelen.

 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer het Type item. Bijvoorbeeld Artikel of Werksoort, etc.
 4. Selecteer de Itemcode.
 5. Wijzig eventueel de Eenheid.

  Profit vult automatisch de basiseenheid van het geselecteerde item. Als je meerdere eenheden hebt vastgelegd bij een item, dan kun je per eenheid een aparte verkoopprijs toevoegen. Bij Aantal per eenheid zie je het aantal basiseenheden van de geselecteerde eenheid.

  Let op:  

 • Voeg je geen verkoopprijs toe aan een extra eenheid, dan wordt de verkoopprijs voor de extra eenheid uitgerekend op basis van de verkoopprijs die vastgelegd is voor de basiseenheid.
 • Heb je alleen de verkoopprijs voor de basiseenheid vastgelegd, bijvoorbeeld € 100,00, dan is de verkoopprijs voor de extra eenheid 'Doos', met daarin 5 basiseenheden, € 500,00.
 • Je kunt ook een aparte verkoopprijs vastleggen voor de extra eenheid 'Doos' die afwijkt van de prijs voor de basiseenheid. Zo kun je de basiseenheid bijvoorbeeld verkopen voor € 100,00, maar de eenheid 'Doos', met daarin 5 basiseenheden, bijvoorbeeld verkopen voor € 450,00.

 1. Selecteer de waarde(n) van de dimensiecode(s). Deze velden zijn wijzigbaar als je artikeldimensies hebt ingericht en aan dit artikel hebt gekoppeld.
 2. Klik op: Volgende
 3. Wijzig eventueel de Valuta.

  Profit vult automatisch de basisvaluta. Je kunt de valuta eventueel wijzigen om verkoopprijzen in vreemde valuta toe te voegen.

 4. Vink Prijs via berekening aan als je de prijs wilt laten bepalen via een berekening. De berekening is dan een percentage bovenop de Huidige inkoopprijs, de Huidige kostprijs of de Huidige verrekenprijs.
 5. Vul de Verkoopprijs in.
 6. Wijzig eventueel de Begindatum.
 7. Vul eventueel de overige velden.
 8. Selecteer bij Korting toestaan met welke instellingen voor regel- en factuurkorting bij de verkooprelatie deze prijs rekening moet houden.
 9. Vink Korting op orderregel wijzigen uit als de korting bij het toevoegen van het artikel in de regel van een offerte, verkooporder, pakbon en factuur niet gewijzigd mag worden. Standaard is dit toegestaan.
 10. Klik op: Volgende
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.
Verkoopprijs onderhouden

Je kunt de eigenschappen van een toegevoegde verkoopprijs openen om deze te raadplegen en te wijzigen. Ook kun je de verkoopprijzen onderhouden via een boekingslay-out.

Via de boekingslay-out heb je dan het overzicht over (een selectie van) alle huidige verkoopprijzen en je kunt direct een nieuwe verkoopprijzen toevoegen. Je kunt hier ook meerdere verkoopprijzen toevoegen.

Verkoopprijzen snel onderhouden via boekingslay-out:

 1. Ga naar:  Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Verkoopprijs.
 2. Klik op de actie:  Onderhouden.

  Je ziet nu de boekingslay-out voor het onderhouden van de prijzen.

 3. Vul eventueel een selectie in op Begindatum, Prijslijst, Verkooprelatie, Project, Valuta, Actieprijs, Type item en Itemcode.
 4. Klik op:  Selecteren.

  Je ziet een overzicht van de huidige prijzen van de artikelen die voldoen aan de selectie met de toevoeging 'hdg' achter de kolommen. In de kolommen met de toevoeging 'nw' kun je nieuwe prijzen vastleggen.

 5. Vul een nieuwe prijs in bij Prijs nw.
 6. Wijzig eventueel Begindatum nw. Bijvoorbeeld naar een datum in de toekomst.
 7. Vul bij Einddatum nw eventueel in tot wanneer de nieuwe prijs geldt.
 8. Vink eventueel Staffel nw aan aIs de nieuwe prijs een staffelprijs is.
  • Druk vervolgens op 'Tab' of 'Enter' dan kom je in de volgende regel terecht.

   Je ziet nu een boekingsscherm.

  • Vul de staffel in.
  • Klik op Voltooien.

  Voeg zo voor elk artikel in de boekingslay-out een nieuwe prijs toe.

  Let op:  

  Je kunt de historie van een prijs raadplegen door een regel te selecteren en daarna op de actie Historie te klikken. Je kunt de boekingslay-out om de staffels van een staffelprijs te raadplegen of te wijzigen openen door de betreffende regel te selecteren en daarna op de actie Staffel te klikken.

 9.  Klik op: Opslaan en sluiten.

Je kunt voor een specifieke verkooprelatie ook de huidige prijs en/of korting voor een specifiek item raadplegen. Je ziet ook op welk niveau de prijs en/of korting is vastgelegd.

Zie ook:

Zie ook