Actieprijs (verkoop)

Een actieprijs is een prijs die tijdelijk geldt, dus een begin- en een einddatum heeft.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt actieprijzen toevoegen op drie niveaus: bij de verkoopprijs (die in de basisprijslijst staat), de specifieke prijslijst en bij de verkooprelatie zelf. In de niveaustructuur voor de prijzen heeft de basis actieprijs de derde prioriteit. Dit betekent dat als er actieprijzen zijn vastgelegd op een hoger niveau, bijvoorbeeld een actieprijs in een specifieke prijslijst, dat die actieprijs voorrang heeft op de basis actieprijs. Lager qua prioriteit zijn de basisverkoopprijs en de verkoopprijs uit de prijslijst.

De (basis) actieprijzen worden altijd toegevoegd aan de basis prijslijst die standaard aanwezig is in Profit.

De wizard voor het toevoegen van een actieprijs is overal hetzelfde, of je nu een actieprijs toevoegt, of een actieprijs toevoegt in een prijslijst of een prijsafspraak toevoegt op het niveau van een verkooprelatie.

Je kunt actieprijzen onderhouden via het boekingsprogramma van Profit. Zo heb je een overzicht van de bestaande actieprijzen en kun je snel en eenvoudig bestaande actieprijzen wijzigen of nieuwe actieprijzen toevoegen.

Voorbereiding
 • Inrichting

  Om het gebruik van prijzen en kortingen goed te laten verlopen, kun je een aantal instellingen doen.

Actieprijs (verkoop) toevoegen

Een actieprijs is een prijs die tijdelijk geldt, dus bij het toevoegen vul je een begin- en een einddatum in.

Verder heb je dezelfde instellingen als bij het toevoegen van een gewone verkoopprijs.

Als je meerdere eenheden hebt vastgelegd bij het item, dan kun je per eenheid een aparte actieprijs toevoegen. Voeg je geen actieprijs toe aan een extra eenheid, dan wordt de actieprijs voor de extra eenheid uitgerekend op basis van de verkoopprijs die vastgelegd is voor de basiseenheid.

Let op: 

heb je alleen de actieprijs voor de basiseenheid vastgelegd, bijvoorbeeld € 100,--, dan is de verkoopprijs voor de extra eenheid Doos, met daarin 5 basiseenheden, € 500,--.

Je kunt ook een aparte actieprijs vastleggen voor de extra eenheid Doos die afwijkt van de actieprijs voor de basiseenheid. Zo kun je de basiseenheid bijvoorbeeld verkopen met een actieprijs van € 100,--, maar de eenheid Doos, met daarin 5 basiseenheden, bijvoorbeeld verkopen met een actieprijs van € 450,--.

Actieprijs toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actieprijs.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer het Type item.
 4. Selecteer de Itemcode.
 5. Wijzig eventueel de Eenheid.

  In het veld Aantal per eenheid zie je eventueel het aantal basiseenheden van de geselecteerde eenheid.

 6. Voeg eventueel per eenheid een aparte actieprijs toe als je meerdere eenheden hebt vastgelegd bij het item.
 7. Klik op: Volgende
 8. Wijzig eventueel de Valuta.
 9. Vul de Verkoopprijs in.
 10. Wijzig eventueel de Begindatum.
 11. Vul bij Einddatum de datum in tot wanneer de actieprijs geldig is.
 12. Vul eventueel de overige velden.
 13. Klik op: Voltooien
Actieprijs (verkoop) onderhouden

Je kunt actieprijzen onderhouden via een boekingslay-out. Je hebt dan het overzicht over (een selectie van) alle huidige (actie)prijzen en je kunt direct nieuwe (actie)prijzen toevoegen. Je hebt hier de mogelijkheid om meerdere (actie)prijzen toe te voegen vanuit één scherm, de boekingslay-out.

Profit voegt actieprijzen op de basisverkoopprijs automatisch toe aan de basisprijslijst.

Zodra je een verkooporder toevoegt zal Profit op basis van de orderdatum de juiste (actie)prijs selecteren.

Actieprijs onderhouden via boekingslay-out:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actieprijs.
 2. Klik op de actie: Onderhouden.

  Je ziet vervolgens de boekingslay-out voor het onderhouden van de (actie)prijzen.

 3. Vul eventueel in de kop van de boekingslay-out een selectie in.
 4. Klik op: Selecteren.

  Je ziet de huidige (actie)prijzen van de artikelen die voldoen aan de selectie.

  De gegevens van de huidige (actie)prijs zie je in de kolommen met de toevoeging 'hdg'. In de kolommen met de toevoeging 'nw' kun je nieuwe (actie)prijzen vastleggen.

 5. Vul de nieuwe (actie)prijzen in in de kolom Prijs nw.
 6. Wijzig eventueel de begindatum in de kolom Begindatum nw.
 7. Vul in de kolom Einddatum nw de einddatum in van de nieuwe (actie)prijs, als deze al bekend is.
 8. Vink eventueel Staffel nw aan als je een nieuwe actie staffelprijs toe wilt voegen.
  1. Druk op: 'Tab' of 'Enter' tot je in de volgende regel komt.

   Je ziet nu een boekingsscherm.

  2. Vul de staffel in.
  3. Klik op: Opslaan en sluiten
  4. Doe dit voor elk artikel in de boekingslay-out.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.
Repeterende actieprijs toevoegen

Je kunt een bepaalde actie wekelijks terug laten keren (repeterend maken) waarbij je de actieprijzen- en kortingen kopieert.

In deze procedure kun je in plaats van 'actieprijs' ook 'actiekorting' lezen.

Bij het kopiëren vul je een frequentie in.

Voorbeeld: 

Er bestaat een actieprijs met als begindatum en einddatum 10-10-2016. Als je in de wizard als frequentie 7 invult, voegt Profit bij het kopiëren van deze actieprijs nieuwe actieprijzen toe met als begindatum en einddatum 17-10-2016, 24-10-2016, 31-10-2016, enz.

De actieprijzen of -kortingen voegt Profit toe tot aan de opgegeven einddatum. Als de einddatum binnen de laatste actieperiode valt, voegt Profit de betreffende actieprijs wel toe. Verder geldt dat als de einddatum van de laatste actieprijs/-korting voorbij de ingegeven einddatum valt, de actieprijs/-korting wel wordt aangemaakt.

Voorbeeld: 

Als je als einddatum 31-10-2016 hebt opgegeven is de laatste actieprijs, die Profit in het voorgaande voorbeeld toevoegt, de actieprijs met begindatum 31-10-2016.

Toevoegen repeterende actieprijs (actiekorting):

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actieprijs
  • Ordermanagement / Verkoop / Prijs/korting / Actiekorting
  • Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actieprijs
  • Ordermanagement / Inkoop / Prijs/Korting / Actiekorting
 2. Selecteer de actieprijs (of -korting) die je wilt laten repeteren.
 3. Klik op: Meer actiesRepeterende actieprijs (of Repeterende actiekorting).
 4. Vul de Frequentie in. Dit veld bepaalt op welke datum Profit de actieprijs opnieuw toevoegt.
 5. Vul de Einddatum in waarop de actieprijs stopt. Voor de einddatum geldt dat deze niet eerder mag zijn dan de begindatum van de te kopiëren actieprijs en niet later dan de begindatum van de te kopiëren actieprijs plus één jaar. 
 6. Klik op: Voltooien
Actieprijs toevoegen aan prijslijst (verkoop)

Je kunt ook in prijslijsten actieprijzen toevoegen.

Raadpleeg de niveaustructuur over de positie die een actieprijs op een prijslijst inneemt binnen de totale prijsstructuur.

Actieprijs toevoegen aan prijslijst:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoop / Prijs/Korting / Prijslijst.
 2. Open de prijslijst waaraan je een actieprijs wilt toevoegen.
 3. Ga naar het tabblad: Actieprijzen.
 4. Klik op: Nieuw

  Je ziet nu de wizard voor het toevoegen van een prijs. Deze wizard verloopt precies hetzelfde als voor verkoopprijs toevoegen.

 5. Klik op: Voltooien.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
Zie ook