Omgeving overzetten naar ander deelnemersnummer

Je kunt een omgeving overzetten naar een ander deelnemersnummer. Dit is alleen mogelijk voor Productie-omgevingen, niet voor Accept- of Testomgevingen.

Let op:

Het overzetten van een omgeving naar een ander deelnemernummer is een ingrijpende stap. Zaken die gekoppeld zijn aan de omgeving gaan (mogelijk) wijzigen, zoals de URL's voor InSite en OutSite, tokens voor connectoren, het Becon-nummer, communicatie via de communicatieservice, bankkoppelingen, machtigingen voor aangiften, etc.

Inhoud

Werkwijze

Je wilt een te kopiëren omgeving (bijvoorbeeld bronomgeving O99999AA) overzetten naar een andere licentie (doellicentie 12345).

 • Je bent als gebruiker aanwezig in de doellicentie en bij deze gebruiker is het veld Meewerkgebruiker aangevinkt.
 • In de bronomgeving ben je als meewerkgebruiker aangemaakt.

 

Stappen

Voorbeeld

1

Kies welke omgeving je wilt kopiëren naar het andere deelnemersnummer


Je wilt omgeving O99999AA kopiëren naar deelnemersnummer 12345.

 • O99999AA = bronomgeving
 • 12345 = doellicentie

2

Je hebt een gebruiker in de omgeving van de doellicentie

Gebruiker 12345.Joopie bestaat in omgeving O12345AA en Meewerklicentie activeren is aangevinkt bij deze gebruiker. Deze gebruiker moet rechten hebben op de functie Algemeen / Omgeving / Beheer / Aanvragen omgeving en op de actie Nieuwe aanvraag.

3

Voeg deze gebruiker als meewerkgebruiker toe aan de bronomgeving.

 

Je voegt gebruiker 12345.Joopie toe als systeemgebruiker met rechten op Profit.

 • Bij Gebruiker vul je 12345.Joopie in. Als je vervolgens op de Tab-toets klikt, wordt de omschrijving automatisch gevuld. Gebeurt dit niet? Lees hieronder wat je moet doen. Voltooi hierna de wizard.

 

Als de omschrijving niet automatisch wordt gevuld dan is het veld Meewerklicentie activeren niet aangevinkt voor gebruiker 12345.Joopie. Hierdoor wordt hij niet gevonden door een ander licentienummer.

 • Open omgeving O12345AA en open de eigenschappen van gebruiker 12345.Joopie.
 • Ga naar het tabblad Applicaties en vink het veld Meewerklicentie activeren aan.
 • Sla de gebruiker op.

   

  Let op:

  Wanneer Joopie al bestaat in omgeving O99999AA met als gebruikerscode bijvoorbeeld 99999.Joopie en hetzelfde e-mailadres als 12345.Joopie dan kan 12345.Joopie niet toegevoegd worden. Het is niet mogelijk dat twee verschillende gebruikerscodes in één omgeving staan die hetzelfde e-mailadres hebben. Je zal dus een ander e-mailadres moeten gebruiken bij een van de gebruikers.

4

Open de bronomgeving met de meewerkgebruiker en voer de stappen uit die hieronder staan beschreven.

Log in op de AFAS Online Portal met het e-mailadres dat hoort bij gebruiker 12345.Joopie. Open vervolgens omgeving O99999AA. Voer hier de stappen uit die hieronder staan beschreven onder het kopje Omgeving kopiëren.

 

Heeft de gebruiker niet genoeg rechten? Zorg dat een gebruiker die recht heeft op de Autorisatie tool in omgeving O99999AA, gebruiker 12345.Joopie de juiste rechten geeft.

 

Omgeving kopiëren:

 1. Open de omgeving die je wilt overzetten (bronlicentie) met de meewerkgebruiker uit de doellicentie.
 2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Aanvragen omgeving.
 3. Klik op: Nieuwe aanvraag (als de actie niet zichtbaar is, moet je deze nog autoriseren).
 4. Klik op de drie puntjes (..) achter het veld Actie en gebruik één van deze keuzen:
  • 03: Omgeving kopiëren als nieuwe productie-omgeving zonder dossierbijlagen
  • 04: Omgeving kopiëren als nieuwe productie-omgeving met dossierbijlagen
 5. Vul in het veld Terugzetten voor het deelnemernummer in van de klant waar de omgeving naartoe gekopieerd moet worden (doellicentie).
 6. Vul de letters van de nieuwe omgeving en de naam in.

  De nieuwe naam wordt getoond.

 7. Klik op: Voltooien.

  Let op:

  De doellicentie (waar je de omgeving naar overzet) moet het type omgeving van de bronlicentie (van het oude deelnemersnummer) ondersteunen.

Na het overzetten van de omgeving

Na het overzetten van de omgeving moet je een aantal acties uitvoeren in de nieuwe omgeving. De onderstaande lijst is gebaseerd op ervaringen van consultants en bevat de belangrijkste punten. Het kan zijn dat in jouw specifieke situatie ook andere acties nodig zijn die hier niet beschreven zijn.

Omgeving:

 1. Controleer de omgevingsinstellingen (o.a. inrichting mailserver).
 2. Gebruikerscodes hernummeren
 3. Blokkeer gebruikers die niet meer nodig zijn.
 4. Geplande taken controleren en weer actief zetten.
 5. Opnieuw koppelen uitwisseling belastingdienst.
 6. Communicatieprofielen deblokkeren.
 7. Sites publiceren naar de nieuwe URL's.
 8. Zaken m.b.t. huisstijl die je op allerlei plaatsen tegenkomt, zoals in InSite, OutSite, berichtsjablonen, documenten, etc.

Administratie:

 1. Controleer de financiële administratie-instellingen en de administratie-instellingen in Profit Financieel.
 2. Wijzig de organisatie die gekoppeld is aan de administratie.
 3. Koppel het logo van de organisatie.
 4. Verwijder administraties die niet meer nodig zijn.

Diversen:

 1. Blokkeren van gegevens die niet meer nodig zijn.
 2. Blokkeren van licentie - Cliënten (IB en Vpb).
 3. Verwijderen van certificaatgegevens.
 4. Operationeel maken omgeving.
 5. PCC installeren.
 6. Machtigingen controleren.
 7. Nieuwe bankkoppelingen inrichten.
 8. Controle voor live-gang.

Gebruikers omnummeren via import

Gebruikers worden niet automatisch omgenummerd bij de kopieer actie. Bijvoorbeeld: gebruiker 31399.Cas zal in de gekopieerde omgeving onder licentie 12345 ook als gebruiker 31399.Cas zal worden opgenomen. Dat betekent dat de gebruikers alleen kunnen inloggen in de gekopieerde omgeving als bij hun in de bronomgeving het veld Meewerkgebruiker is aangevinkt.

Wil je de omgeving bij de bron-licentie 31399 na de kopie actie naar licentie 12345 verwijderen, dan zul je de gebruikers moeten omnummeren naar het nieuwe licentienummer zodat de gebruikers kunnen blijven inloggen. Je kan dit als volgt aanpakken.

 1. Open de bronomgeving.
 2. Maak nadat de omgeving gekopieerd is een Excel-export vanuit de Autorisatie tool van alle gebruikers inclusief (minimaal) de velden met de oude gebruikerscode, omschrijving en e-mailadres.
 3. Nummer de gebruikers om met de volgende Excel-formule.

  =TEKST.SAMENVOEGEN(B2;(RECHTS(A2;LENGTE(A2)-5)))

 4. Sla het bestand met daarin de omgenummerde gebruikers op als csv-bestand.
 5. Open de doelomgeving (nieuwe omgeving).
 6. Importeer het csv-bestand via Algemeen / Beheer / Import / Gebruiker.
 7. Maak eventueel een nieuwe importdefinitie aan en koppel de velden uit het aangemaakte importbestand op de juiste Profit-velden. Het veld met de nieuwe gebruikerscode uit het .csv bestand koppel je op het Profit-veld Nieuwe gebruikerscode. Stel het veld Mutatiecode in op de vaste waarde 4. Hiermee geef je aan dat je de gebruikerscode wil wijzigen.
 8. Voer de import uit.

Direct naar

 1. Omgevingen beheren
 2. Omgeving kopiëren
 3. Omgeving elke week kopiëren als testomgeving
 4. Reservekopie voor AFAS Support
 5. Pincode aanvragen voor archiveren omgeving
 6. Omgeving overzetten naar ander deelnemersnummer
 7. Omgeving verwijderen