Bankafschrift verwerken via bankkoppeling

Je verwerkt een bankafschrift dat je via de bankkoppeling (met ABN-Amrobank, Rabobank of ING) hebt ontvangen verder zoals bij het verwerken van een bankafschrift zonder bankkoppeling. Je slaat echter de stap van het 'handmatig' inlezen bankafschrift over, omdat het bankafschrift automatisch wordt ingelezen.

Je ontvangt een bankafschrift via een communicatiebericht. Je kunt controleren of de berichten correct zijn ontvangen en verwerkt via de communicatieservice. De communicatieberichten en communicatielog voor de Bankkoppeling kun je raadplegen in deze omgeving.

Als bij het inlezen een fout optreedt wordt deze gelogd als 'fout tijdens verwerken' bijvoorbeeld als bij het bankrekeningnummer niet is ingesteld dat bankafschriften via de bankkoppeling ingelezen mogen worden of als van een bepaalde bankrekeningnummer een afschrift is ontvangen, waarvan het bankrekeningnummer niet aanwezig is in de omgeving.

Let op:

 • Een ontvangen bankafschrift via de bankkoppeling wordt automatisch ingelezen in de omgeving op het moment dat je de weergave van bankafschriften opent met Financieel / Boeken / Bankafschrift. Je kunt dit ook automatiseren door hiervoor een geplande taak Communicatieservice verzenden en ontvangen te gebruiken, zodat je berichten automatisch worden opgehaald. Je plant voor deze uit te voeren taak op welke dagen deze moet worden uitgevoerd, en op welk tijdstip. Bijvoorbeeld 's morgens om 7.00 uur. Het voordeel hiervan is dat Profit de berichten van de bank met de bankafschriften inleest zonder dat je eerst de weergave bankafschrift hoeft te openen. Bankafschriften worden maximaal 100 dagen bewaard op de server, haal deze tijdig op.
 • Als je de bankkoppeling hebt geactiveerd en er komen bankafschriften automatisch binnen in Profit, dan is het niet mogelijk om via de bankkoppeling afschriften van vóór de startdatum van de koppeling binnen te halen. Je kunt deze bankafschriften van vóór de startdatum als volgt verwerken:

  - Boek de beginbalans voor de bank tot aan deze datum vanaf wanneer de bankafschriften via de bankkoppeling binnenkomen, of;

  - Lees handmatig de eerdere bankafschriften in tot aan de startdatum van de koppeling, via Financieel / Boeken / Bankafschrift en klik op Nieuw. Deze bankafschriften kun je zelf downloaden vanuit internetbankieren.

Bankafschrift verwerken via bankintegratie:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.

  Je opent hiermee de weergave met alle bankafschriften.

  Profit stelt de vraag of de uitwisseling moet worden uitgevoerd, zodat je kunt kiezen of je direct de bankafschriften wilt bij werken of niet.

  Je ziet een voortgangsscherm Bankintegratie berichten verzenden en ontvangen als je een bericht met een bankafschrift hebt ontvangen via de Communicatieservice. Profit leest het bankafschrift dan automatisch in.

  Het bankafschrift dat automatisch is ingelezen heeft de status Ingelezen of Geblokkeerd (bijvoorbeeld als het beginsaldo niet overeenkomt).

 2. Selecteer het ingelezen (of geblokkeerde) bankafschrift.
 3. Klik op de actie: Handmatig verwerken of Automatisch verwerken.

  Let op: 

  Profit verwerkt vervolgens de regels automatisch via de wachtrij.

  Voor meer informatie, zie bankafschrift bankafschrift verwerken.

Zie ook

Direct naar

 1. Bankafschriften via bankkoppeling
 2. Bankkoppeling inrichten
 3. Communicatieservice autoriseren
 4. Communicatieomgeving instellen
 5. Bericht met bankafschrift ontvangen via communicatieservice
 6. Bankafschrift verwerken via bankkoppeling