thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Crediteur inrichten voor SEPA-betalingen

Je bepaalt per crediteur of je de openstaande posten automatisch wilt betalen met een betaalopdracht.

Je kunt incidenteel van deze instelling afwijken in de eigenschappen van de te betalen openstaande posten:

 • Bij crediteuren waarbij je automatisch betaalt, wordt elke openstaande post automatisch betaald. Je kunt openstaande posten hiervan uitsluiten.
 • Bij crediteuren waarbij je niet automatisch betaalt, wordt geen enkele openstaande post automatisch betaald. Je kunt bij een of meer openstaande posten toch aangeven dat je ze meeneemt in een betaalopdracht.
 • Als het veld IBAN-controle van de bankrekening niet is aangevinkt (bankrekeningnummer is geen IBAN-nummer), moet je het adres van de bank vastleggen.

Crediteur inrichten voor automatische betalingen (SEPA-betalingen):

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Open de eigenschappen van de crediteur.
 3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
 4. Vul bij de crediteur minimaal één bankrekeningnummer in. Dit moet een IBAN-bankrekening zijn en de BIC-code moet zijn ingevuld anders gaan de openstaande posten van de crediteur niet mee in de betaalopdracht.
 5. Voeg een bankrekeningnummer toe voor SEPA-betalingen.

  Vul bij deze rekening het IBAN-nummer en het BIC-code in.

  Let op:

  Je moet het veld BIC-code invullen om de factuur van de crediteur mee nemen naar de betaalopdracht.

 6. Profit vult in de volgende stap van de wizard van Bankrekening bij Code doorberekening de waarde Gedeelde kosten in.

  Dit is de wijze waarop, bij internationale betalingen, de kosten verdeeld worden tussen de opdrachtgever en de begunstigde. Deze waarde is verplicht voor SEPA-betalingen.

 7. Ga naar het tabblad: Betaling.
 8. Selecteer het bankrekeningnummer van de crediteur bij Bankrekening voor het automatisch betalen.

  Als de tenaamstelling/woonplaats van het bankrekeningnummer afwijkt van die van de crediteur, vul je dit in de eigenschappen van het bankrekeningnummer in. Deze regel is alleen van toepassing voor buitenlandse betalingen buiten het SEPA-gebied.

 9. Selecteer Betalingen in basisvaluta bij Betaalwijze.

  Deze betaalwijze refereert aan de instellingen van het bankrekeningnummer waarvan je gaat betalen, op het tabblad Betaling. Deze betaalwijze die je selecteert moet corresponderen met de betaalwijze in de betaalopdracht. Voor SEPA-betalingen selecteer je Betalingen in basisvaluta. Voor betalingen per vreemde valuta (bijvoorbeeld in dollars) selecteer je Betalingen per vreemde valuta als betaalwijze.

 10. Vink Automatisch betalen aan.
 11. Vink Verdichten aan als je wilt dat de openstaande posten van de crediteur worden verdicht tot één post in de betaalopdracht en het betaalbestand. De creditnota's worden verrekend met de betaling van andere openstaande posten in hetzelfde betaalbestand van de crediteur.

  Als dit veld is uitgevinkt, dan worden de openstaande posten voor de crediteur niet verdicht tot één post in de betaalopdracht en het betaalbestand. Ook moet je dit veld uitvinken als je wilt dat alle factuurnummers meegaan in de opdrachtinformatie in de betaalopdracht. De factuurnummers kunnen dan getoond worden op het bankafschrift van de crediteur.

 12. Vink Betaalspecificatie aan als je de crediteur een overzicht wilt sturen met de facturen die je gaat betalen. Als je hierbij ook Verdichten hebt aangevinkt, dan toont de specificatie de betaalde facturen afzonderlijk; ook de creditnota's.

  Je kunt ook een betaalspecificatie aanmaken als je meer posten betaalt dan vermeld kan worden op de bijschrijving van de bank.

 13. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Automatisch betalen inrichten
 2. Adres controleren
 3. Instellingen automatisch betalen
 4. Tussenrekening Betalingen onderweg toevoegen
 5. Dagboek Betalingen onderweg toevoegen
 6. Bankrekening en bestandslocatie voor automatisch betalen inrichten
 7. Crediteur inrichten voor automatische betalingen
 8. Weergave openstaande posten wijzigen
 9. Landen inrichten
 10. Transactiecodes inrichten
 11. Bankrekening inrichten voor automatisch terugbetalen debiteuren
 12. Betaaltermijnen aan betaalvoorwaarden toevoegen
 13. Rapportlay-out opdrachtbrief, betaalvoorstel en betaalspecificatie instellen
 14. Betaalspecificatie via e-mail inrichten
 15. Bankkoppeling internetbankieren inrichten
 16. Automatische betalingen inrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Bank Crediteur

Work area

Financieel