thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Weergave openstaande posten aanpassen

Je wijzigt de weergave Openstaande posten crediteuren zodat je direct ziet waarom bepaalde crediteuren of facturen wel en andere niet meegaan in een betaalopdracht.

Weergave openstaande posten aanpassen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Overzicht / Openstaande posten.
 2. Klik op: Weergaven.
 3. Klik op: Nieuwe weergave....
 4. Baseer de weergave op een bestaande weergave.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Vul de velden in.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Voeg de volgende velden toe:
  • Onder de koppeling Grootboekrekeningen / Subrekening crediteur / Crediteur / Betalingsgegevens: het veld Automatisch betalen.
  • Onder de koppeling Grootboekrekeningen / Subrekening crediteur / Crediteur / Betalingsgegevens: het veld Bankrekening.
 9. Pas eventueel de veldvolgorde aan.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Voeg een Geavanceerd filter toe voor Automatisch betalen (=J) en Bankrekening (Is niet leeg).
 12. Klik op: Voltooien.

Je beschikt nu over een weergave met alle belangrijke gegevens voor automatische betalingen.

Direct naar

 1. Automatisch betalen inrichten
 2. Adres controleren
 3. Instellingen automatisch betalen
 4. Tussenrekening Betalingen onderweg toevoegen
 5. Dagboek Betalingen onderweg toevoegen
 6. Bankrekening en bestandslocatie voor automatisch betalen inrichten
 7. Crediteur inrichten voor automatische betalingen
 8. Weergave openstaande posten wijzigen
 9. Landen inrichten
 10. Transactiecodes inrichten
 11. Bankrekening inrichten voor automatisch terugbetalen debiteuren
 12. Betaaltermijnen aan betaalvoorwaarden toevoegen
 13. Rapportlay-out opdrachtbrief, betaalvoorstel en betaalspecificatie instellen
 14. Betaalspecificatie via e-mail inrichten
 15. Bankkoppeling internetbankieren inrichten
 16. Automatische betalingen inrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Weergave

Work area

Financieel