thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Automatische betalingen inrichten (Nederlandse Antillen)

Je kunt elektronische betaalbestanden genereren voor binnenlandse betalingen op de Nederlandse Antillen. Je kunt hiermee de crediteuren automatisch betalen. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als je een Profit-licentie voor de Nederlandse Antillen hebt óf de functionaliteit Nederlandse Antillen activeert.

Inhoud

Beschrijving

Voor de inrichting in de Nederlandse Antillen moet je het betaalbestand adresseren aan de juiste bank. Voor die adressering moet je extra informatie bij een bankrekeningnummer opnemen.

Behalve de adressering kennen de banken in de Nederlandse Antillen een eigen bestandsformaat voor elektronische betaalopdrachten. Profit ondersteunt de volgende formaten voor betaalbestanden:

 • MCB
 • RBTT
 • Aruba Bank
 • Girobank
 • Banco di Caribe
 • CIBC (FirstCaribbean International Bank)
Automatisch betalen bankrekeningnummer inrichten (Nederlandse Antillen)

Je bepaalt in de eigenschappen van je eigen bankrekeningnummer de gegevens voor het betalingsbestand, het dagboek en de tegenrekening voor het boeken van de betalingen onderweg. Ook koppel je het gewenste rapport voor de opdrachtbrief en betaalspecificatie. Dit richt dit in per bankrekeningnummer.

Automatisch betalen bankrekeningnummer inrichten voor Nederlandse Antillen:

 1. Ga naar:  Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
 2. Open de eigenschappen van het bankrekeningnummer.
 3. Ga naar het tabblad: Betaling binnenland.
 4. Selecteer het bestandsformaat voor het betalingsbestand van deze bank.

  Profit ondersteunt specifieke bestandsformaten voor de betaling binnenland voor de Nederlandse Antillen.

 5. Vul de bestandsgegevens voor het betalingsbestand in.
 6. Selecteer het dagboek in de tussenrekening voor het boeken van de betalingen onderweg.
 7. Vul een minimum en maximum bedrag per crediteur en een maximum bedrag per opdracht vastleggen als dit gewenst is.
 8. Selecteer het rapport voor de opdrachtbrief bij Rapport opdrachtbrief.
 9. Selecteer het specificatierapport bij Rapport specificaties.
 10. Selecteer het bericht sjabloon voor het specificatierapport bij Ber. sjabl. specificaties, alleen als je de betaalspecificatie als pdf-bestand wilt versturen via e-mail.
 11. Ga naar het tabblad: Betaling binnenland.
 12. Selecteer het bestandsformaat SEPA Credit Transfer als je een betaalopdracht voor buitenlandse betalingen een betalingsbestand in SEPA-formaat wilt aanmaken.
 13. Klik op: OK.

Zie ook

Crediteur inrichten voor automatische betalingen (Nederlandse Antillen)

Je legt per crediteur de instellingen voor het verrichten van betalingen op de Nederlandse Antillen vast.

Bankrekeningnummer vastleggen per crediteur voor Nederlandse Antillen:

 1. Ga naar:  Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Open de eigenschappen van de crediteur.
 3. Ga naar het tabblad:  Bankrekening.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de landcode voor (één van de landen van) de Nederlandse Antillen bij Land van de bank:
  • NA (Nederlandse Antillen)
  • AW (Aruba)
  • CW (Curaçao)
  • SX (Sint Maarten)
  • BQ (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

  Om betalingen te kunnen doen naar banken van de Nederlandse Antillen, moet je aanvullende gegevens opnemen bij een bankrekeningnummer: Type bank en Bank.

 6. Selecteer het banktype bij Type bank.

  Afhankelijk wat je hebt ingevuld bij Land van de bank kun je kiezen uit: MCB, RBTT, Postgiro, Banco di Caribe, CIBC (FirstCaribbean International Bank) of Aruba bank.

 7. Selecteer de bank van de crediteur bij Bank.
 8. Ga naar het tabblad:  Betaling.
 9. Selecteer het bankrekeningnummer van de crediteur voor het automatisch betalen bij Bankrekening.

  Als de tenaamstelling/woonplaats van het bankrekeningnummer afwijkt van die van de crediteur, vul je dit in in de eigenschappen van het bankrekeningnummer.

 10. Selecteer Binnenlandse betalingen in basisvaluta bij Betaalwijze. Dit is de valuta die is ingesteld bij de eigenschappen van de omgeving.
 11. Vink Automatisch betalen aan als je de automatische betaalmogelijkheid van Profit gebruikt. Soms vraagt Profit je of je eventueel nog openstaande posten ook automatisch wilt betalen. Op dat moment kun je de vraag dan met Ja beantwoorden.
 12. Vul de overige velden in. 
 13. Klik op:  OK.

Zie ook

Zie ook

Direct naar

 1. Automatisch betalen inrichten
 2. Adres controleren
 3. Instellingen automatisch betalen
 4. Tussenrekening Betalingen onderweg toevoegen
 5. Dagboek Betalingen onderweg toevoegen
 6. Bankrekening en bestandslocatie voor automatisch betalen inrichten
 7. Crediteur inrichten voor automatische betalingen
 8. Weergave openstaande posten wijzigen
 9. Landen inrichten
 10. Transactiecodes inrichten
 11. Bankrekening inrichten voor automatisch terugbetalen debiteuren
 12. Betaaltermijnen aan betaalvoorwaarden toevoegen
 13. Rapportlay-out opdrachtbrief, betaalvoorstel en betaalspecificatie instellen
 14. Betaalspecificatie via e-mail inrichten
 15. Bankkoppeling internetbankieren inrichten
 16. Automatische betalingen inrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling

Work area

Financieel