Bankrekeningnummer

Je kunt in Profit je eigen bankrekeningnummers registreren bij een bank die is vastgelegd als organisatie. Deze bankrekeningnummers worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor het automatisch betalen van crediteuren en het automatisch incasseren van debiteuren.

Inhoud

Beschrijving

In Profit kun je verschillende bankrekeningnummers vastleggen:

 • Eigen bankrekeningnummers en bankrekeningnummers van werkgevers

  Je voegt de bank eerst toe als organisatie en je koppelt daarna de bankrekeningnummer aan deze organisatie. Per werkgever leg je aanvullende instellingen - waaronder de locatie van het betaalbestand - vast in Profit Payroll.

 • Bankrekeningnummer van organisaties en personen

  Als een organisatie/persoon een inkoop- of verkooprelatie is, dan leg je op het tabblad Bankrekening alle bankrekeningnummers vast. Deze nummers gebruik je bij de automatische betaling, incasso, terugbetaling en bij het inlezen van bankafschriften.

 • Bankrekeningnummer voor medewerkers

  Voor Profit HRM/Payroll wordt het bankrekeningnummer gebruikt voor het uitbetalen van salarissen van medewerkers. Het bankrekeningnummer wordt gekoppeld aan de werkgever. Je legt de locatie en de naam van het betaalbestand vast in Profit Payroll.

 • Bankrekeningnummers bij grootboekrekening

  In de financiële administratie kun je bij een grootboekrekening een bankrekeningnummer vastleggen, bijvoorbeeld voor het inlezen van bankafschriften. Je koppelt het bankrekeningnummer van het energiebedrijf bijvoorbeeld aan de grootboekrekening Energiekosten. Hierdoor kun je betalingen aan het energiebedrijf efficiënter inlezen.

  Deze bankrekeningnummers zijn niet gekoppeld aan een organisatie/persoon.

SEPA betalingen

Profit ondersteunt SEPA-betalingen met het volgende betaalformaat:

Het betaalformaat SEPA Credit Transfer (SCT) voor het betaalbestand en SEPA Direct Debits (SDD) voor het incassobestand is ontwikkeld door de European Payments Council (EPC).

Vaak zullen de eerste SEPA-betalingen en SEPA-incasso's extra gecontroleerd (moeten) worden door de bank. Voor de aanlevering van SEPA-bestanden moet je de instructies van de bank opvolgen.

Bankrekeningnummer toevoegen

Voeg een eigen bankrekeningnummer toe, of een bankrekeningnummer van een werkgever.

Bankrekeningnummer toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Doorloop de schermen voor het toevoegen van een nieuwe organisatie.

  Let op:

  Vul bij de nieuwe organisatie de gegevens van je bank in. Je kunt per bank meerdere bankrekeningen toevoegen.

  Vul de bankgegevens in:

 4. Selecteer het land van de bank bij Land van de bank.

  Als het land onder het SEPA-gebied valt, dan is IBAN-controle verplicht en reeds aangevinkt. Profit controleert het IBAN-nummer met een standaard controle voor een geldig IBAN-nummer en of de eerste twee letters gelijk zijn aan de landcode die je invult bij Land van de bank. Gebruik tuxx iban controle module om het rekeningnummer te controleren. Via www.ibannl.org/uitleg-over-iban) kun je het IBAN-nummer en de BIC-code controleren.

 5. Vul het bankrekeningnummer bij IBAN-nummer in. Profit vult de BIC code en het type bank automatisch bij Nederlandse bankrekeningnummers. Als je deze gegevens handmatig invult, vul dan de BIC-code altijd in hoofdletters in.

  Bij buitenlandse bankrekeningnummers vul je de BIC-code zelf in.

 6. Vink IBAN-controle uit, als het bankrekeningnummer geen IBAN-rekeningnummer is. Vul dan het bankrekeningnummer in bij Bankrekening. Als het bankrekeningnummer geen IBAN-nummer is, moet je het adres van de bank vastleggen.
 7. Selecteer een waarde bij Type bank.

  Profit vult Type bank automatisch met Bank, als Land rekening Nederland (NL) of België (B) is.

  Je vult de velden Type bank en Bank in, als Land van de bank (één van de landen van) de Caribbean is; Nederlandse Antillen (NA), Aruba (AW), Curaçao (CW), Sint Maarten (SX) of Bonaire, Sint Eustatius, Saba (BQ). Ook moet je het Identificatienummer bank invullen. Deze gegevens kun je bij de bank navragen.Vul de overige gegevens in.

 8. Selecteer de hash-controle bij Methode integriteitskenmerk als je dit controlegetal wilt gebruiken voor visuele SHA controle bij incasso- en betaalbestanden. Selecteer Geen integriteitskenmerk als je geen hash-controle wilt gebruiken.

  Als je dit wel wilt, vraag dan na bij je bank welke controle je moet gebruiken. Enkele mogelijkheden:

  • SHA256-File: Deze methode voegt de SHA256 ook aan de xml van het SEPA-bestand toe. Dit is specifiek gemaakt voor de ABN AMRO bank. Het komt een enkele keer voor dat de bank het bestand niet accepteert, selecteer in dat geval alsnog SHA256.
  • SHA256: genereert alleen de SHA256 en plaatst deze in de betaaltabel. Dit is voor de andere banken en kun je gebruiken om een visuele controle uit te voeren.
 9. Vink Bestandslocatie aanpasbaar bij verwerken opdracht uit als je wilt dat je tijdens het verwerken van de incasso- of betaalopdracht niet de bestandslocatie nog kunt aanpassen. Vink je dit veld aan, dan kan dit wel.
 10. Je kunt aangeven hoeveel je rood mag staan in het veld Rekening courant krediet. Dit gegeven wordt gebruikt in het dashboard Liquiditeit. Als je rood mag staan, vergroot dit je bestedingsruimte, waardoor je liquiditeit toeneemt.
 11. Vul eventueel een waarde in bij Afwijkende naam en Afwijkende woonplaats.
 12. Klik op: Volgende.
 13. Vul de gegevens voor buitenlandse betalingen in.
 14. Klik op: Volgende.
 15. Selecteer de administratie.

  Als je het bankrekeningnummer in meerdere administraties gebruikt, voeg je deze in elke administratie toe. Als je een bankrekeningnummer in twee administraties wilt gebruiken, moet de dagboekcode van het dagboek bank aan elkaar gelijk zijn. Als je werkt met een Belgische licentie moet je het veld Financiële instelling invullen, anders kun je geen binnenlandse of buitenlandse betalingen doen.

 16. Je kunt de bestandsgegevens voor het betaalbestand invullen.
 17. Je kunt een minimumbedrag en maximumbedrag per crediteur en een maximumbedrag per opdracht vastleggen. Verder kun je rapporten koppelen voor de opdrachtbrief en betaalspecificatie.
 18. Vink Betaalopdracht direct verwerken aan als je direct na het toevoegen van de betaalopdracht de wizard opstarten voor het verwerken (genereren) van het betaalbestand.
 19. Selecteer het dagboek en de tussenrekening voor het boeken van de betalingen onderweg.
 20. Vul een minimum en maximum bedrag per debiteur en een maximum bedrag per opdracht vastleggen als dit gewenst is.
 21. Selecteer het rapport voor de opdrachtbrief bij Rapport opdrachtbrief.
 22. Selecteer het specificatierapport bij Rapport specificaties.
 23. Klik op: Volgende.
 24. Vul de bestandsgegevens voor het incassobestand in. Selecteer het bestandsformaat SEPA Direct Debits  bij Bestandsformaat SEPA.

  Gebruik de juiste extensie. Voor 'SEPA' adviseren wij '.XML'.

 25. Vink Incasso direct verwerken aan als je direct na het toevoegen van de incasso-opdracht wilt starten met het verwerken (genereren) van het incasso-bestand.
 26. Selecteer het dagboek en de tussenrekening voor het boeken van de betalingen onderweg.
 27. Vul een minimum- en maximumbedrag per debiteur in.
 28. Het maximumbedrag van de incasso-opdracht is het periodelimiet-bedrag van de incasso-opdracht. Dit staat in het incassocontract.
 29. Selecteer de rapporten.
 30. Klik op: Opslaan en sluiten.
 31. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Bankrekeningnummer verwijderen

Je kan een bankrekening alleen verwijderen als deze nog niet gebruikt is.

As de bankrekening wel in gebruik is, kan bijvoorbeeld de volgende melding volgen:

 • De tabel Betalingsgegevens heeft nog verwijzingen naar deze waarde
 • De tabel Bankafschrift heeft nog verwijzingen naar deze waarde
 • De tabel medewerker/bank heeft nog verwijzingen naar deze waarde

Wel is het mogelijk om de bankrekening te blokkeren. Open de eigenschappen van de bankrekening en vink het veld Geblokkeerd aan.

De geblokkeerde bankrekening blijft zichtbaar in weergaven, maar je kunt het veld Geblokkeerd toevoegen aan een weergave. Hierdoor kun je zelf filteren, of je kunt een filter inbouwen in de weergave waardoor de geblokkeerde bankrekeningen definitief niet meer getoond worden.

Zie ook:

Wijzig rekening naar IBAN

Voor de overgang van bankrekeningnummers naar het IBAN-systeem is de actie Wijzig rekening naar IBAN beschikbaar. Aangezien de meeste organisaties de bankrekeningnummers al hebben vastgelegd in de IBAN-notatie, is deze actie niet meer relevant.

Mocht je deze actie toch gebruiken, selecteer dan het rekeningnummer en voer de actie uit. De actie wordt uitgevoerd op alle regels met hetzelfde bankrekeningnummer, niet alleen op de geselecteerde regel.

Zie ook