Automatisch betalen buitenland inrichten

Je kunt ook automatisch betalen in vreemde valuta, als je maar betaalt via een Nederlandse bank.

Profit ondersteunt de bestandsformaten SEPA Eurobetaling (22), SEPA Wereldbetaling (23) en CODA (alleen België). De meeste Nederlandse banken ondersteunen deze formaten. Je kunt zowel reguliere betaalopdrachten als chequebetalingen doen.

Vanaf 1 mei 2019 accepteren de banken het formaat BTL91 niet meer voor buitenlandse betalingen. Als vervanging hiervoor kan een SEPA-bestand worden aangeleverd.

Meer informatie:

Let op:

Als het veld IBAN-controle van de bankrekening niet is aangevinkt (bankrekeningnummer is geen IBAN-nummer), moet je het adres van de bank vastleggen.

Bij het toevoegen van de betaalopdracht bepaal je aan de hand van de criteria Betaalwijze en Valuta aan welke specifieke crediteuren je een buitenlandse betaling wilt uitvoeren.

Je kunt ook betalingen in basisvaluta (SEPA-betalingen) verrichten voor betalingen in euro's binnen de SEPA landen.

Deze werkwijze is een uitbreiding op de inrichting van binnenlandse betalingen.

Inhoud

Eigen bankrekeningen voor betalingen aan buitenland inrichten

Richt je eigen bankrekeningen in voor betalingen buitenland.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
 2. Open de bankrekening.
 3. Ga naar het tabblad: Betaling buitenland.

 4. Selecteer SEPA Wereldbetaling bij Bestandsformaat buitenland. Dit bestandsformaat vervangt het formaat BTL91.

  Je selecteert SEPA Wereldbetaling (23) als vervanger voor BTL91. Tenzij de bankrekening van de crediteur een IBAN-rekening is. In dat geval selecteer je SEPA Eurobetaling (22) als vervanger voor BTL91.

 5. Vul de bestandlocatie en bestandsnaam in.
 6. Betaalopdracht buitenland direct verwerken vink je aan voor automatische betaling via de bankkoppeling. Dit is niet bij alle banken mogelijk.
 7. Vul Dagboek betaling en Tegenrekening betaling met de tussenrekening voor betalingen onderweg bij automatische betalingen.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
Crediteur inrichten

Je richt de crediteur in voor betaling buitenland als je de betaling in vreemde valuta wilt doen, bijvoorbeeld in Amerikaanse dollars (USD). Je moet dan ook valuta hebben ingericht.

Crediteur inrichten voor betalingen in vreemde valuta:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Selecteer de juiste valutacode bij Valuta, bijvoorbeeld USD.
 4. Ga naar het tabblad: Betaling.
 5. Selecteer het bankrekeningnummer van de crediteur bij Bankrekening voor het automatisch betalen.
 6. Selecteer bij Betaalwijze in welke valuta (basisvaluta of vreemde valuta) je deze crediteur wilt betalen.

  Deze betaalwijze hangt samen met de instellingen (o.a. het bestandsformaat) van de bankrekening waarvan je gaat betalen. De instellingen controleer je via Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen op het tabblad Betaling buitenland. De betaalwijze hier moet ook corresponderen met de betaalwijze in de betaalopdracht.

  Selecteer Buitenlandse betalingen en alle betalingen in vreemde valuta (4) bij Betaalwijze als jouw rekening in euro's is, maar je de betaling in vreemde valuta wilt doen. Wanneer je kiest voor betaalwijze (4) geldt dat alle soorten vreemde valuta worden meegenomen. Het is bij deze betaalwijze niet mogelijk om één specifieke valuta te selecteren.

 7. Vink Automatisch betalen aan.
 8. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
 9. Open de bankrekening.
 10. Ga naar het tabblad:Adres bank.
 11. Selecteer een waarde bij Code doorberekening.

  Als de crediteur waaraan je betaalt zich binnen de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (EER) bevindt mag je hier alleen de optie Gedeelde kosten instellen. Dat wil zeggen dat betaler en ontvanger de kosten delen. Als een van de andere opties aan staat, worden je betalingen afgekeurd.

  Voor betalingen buiten de EER zijn de opties Alle kosten ten laste van de begunstigde (1) en Alle kosten ten laste van de opdrachtgever (2) wel toegestaan.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.
Cheque-betalingen

Voor de betaling van buitenlandse crediteuren per cheque, geldt een afwijkende inrichting.

Buitenlandse crediteur inrichten voor cheque-betalingen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Open de eigenschappen van de gewenste crediteur.
 3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer het land waar de bank van de crediteur gevestigd is.
 6. Vink Cheque aan.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul de velden in.
 9. Klik op: Voltooien.
Zie ook

Direct naar

 1. Automatisch betalen inrichten
 2. Adres controleren
 3. Instellingen automatisch betalen
 4. Tussenrekening Betalingen onderweg toevoegen
 5. Dagboek Betalingen onderweg toevoegen
 6. Bankrekening en bestandslocatie voor automatisch betalen inrichten
 7. Crediteur inrichten voor automatische betalingen
 8. Weergave openstaande posten wijzigen
 9. Landen inrichten
 10. Transactiecodes inrichten
 11. Bankrekening inrichten voor automatisch terugbetalen debiteuren
 12. Betaaltermijnen aan betaalvoorwaarden toevoegen
 13. Rapportlay-out opdrachtbrief, betaalvoorstel en betaalspecificatie instellen
 14. Betaalspecificatie via e-mail inrichten
 15. Bankkoppeling internetbankieren inrichten
 16. Automatische betalingen inrichten (Caribbean)