thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorraadcontrole in Profit

De voorraadcontrole in het ordertraject stel je in per artikel. Je kunt de voorraad controleren bij de verkooporder, bij de pakbon of instellen dat er geen voorraadcontrole plaatsvindt.

Beschrijving

Bij de voorraadhoudende artikelen stel je per artikelde voorraadcontrole in. Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)

  Bij deze optie controleert Profit de voorraad bij het invoeren van de verkooporder. Hanteer je de strikte voorraadcontrole dan kan het te reserveren aantal nooit groter zijn dan de werkelijke (fysieke) voorraad. Je gebruikt deze optie bijvoorbeeld bij artikelen met een lage omloopsnelheid of bij artikelen waarbij je inkoopt via het bestelvoorstel.

  Let op: 

  Het veld Beschikbare voorraad dat je kunt opnemen in de boekingslay-out of in de weergave van de artikelcockpit werkt alleen goed als je Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) hanteert. Als je bijvoorbeeld werkt met Geen voorraadcontrole neemt Profit het Aantal gereserveerd niet mee in de berekening voor de beschikbare voorraad.

 • Controle op economische voorraad (verkooporder)

  Bij deze optie controleert Profit de voorraad bij het invoeren van de verkooporder. Bij het invoeren van een aantal dat groter is dan de economische voorraad van een artikel krijg je de vraag of je het aantal dat niet op voorraad is wilt reserveren. Deze optie gebruik je bijvoorbeeld bij artikelen met een lage omloopsnelheid of bij artikelen waarbij je inkoopt via het bestelvoorstel.

 • Controle op vrije voorraad (pakbon)

  Bij deze optie controleert Profit de voorraad bij het genereren of invoeren van de pakbon, dus niet bij het invoeren van de verkooporder. Hierbij kan het uit te leveren aantal nooit groter zijn dan de werkelijke (fysieke) voorraad. Deze optie gebruik je bijvoorbeeld bij artikelen met een hoge omloopsnelheid of bij artikelen waarbij je inkoopt via voorraadaanvulling.

 • Geen voorraadcontrole

  Bij deze optie voert Profit geen voorraadcontrole uit. Hierbij kan dus in Profit negatieve voorraad ontstaan voor het betreffende artikel. Het daadwerkelijk uit te leveren aantal zal afhankelijk zijn van de werkelijke voorraad in het magazijn. Deze optie gebruik je bijvoorbeeld als je de inkoop (inboeken van ontvangsten) later registreert dan de verkoop.

Voorbeeld: Voorraadcontrole

Een klant bestelt 15 stuks van een artikel. Voorraadgegevens:

 • Op voorraad: 10 stuks
 • In bestelling: 2 stuks
 • Gereserveerd: 0 stuks
 • Economische voorraad: 12 stuks

Dit is wat er bij de verschillende voorraadcontroles gebeurt:

Voorraadcontrole op

Order (reservering)

Pakbon (levering)

Economische voorraad

Eindvoorraad

Vrije voorraad bij verkooporder en pakbon

10

10

2

0

Economische voorraad bij verkooporder waarbij je aantal wilt reserveren (na melding)

15

10

-3

0

Economische voorraad bij verkooporder waarbij je niets wilt reserveren (na melding)

12

10

0

0

Vrije voorraad bij pakbon

15

10

-3

0

Geen voorraadcontrole

15

15

-3

-5

Bij de optie Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) kan de economische voorraad en de daadwerkelijke voorraad niet negatief zijn.

Bij de optie Controle op vrije voorraad (pakbon) kan de economische voorraad negatief zijn. De daadwerkelijke voorraad kan niet negatief zijn.

Bij de optie Geen voorraadcontrole kunnen de economische voorraad en de werkelijke voorraad negatief zijn.

Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)

Bij de methode Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) hanteert Profit een uitlevervolgorde op basis van de volgorde waarin je de orders invoert ('Wie het eerst komt, het eerst maalt'). De prioriteit levering die is vastgelegd bij de verkooprelatie heeft hier geen invloed op.

Deze methode is vooral geschikt voor artikelen met een lage omloopsnelheid en als je werkt met bestelvoorstellen. Ook als je niet werkt met bestelvoorstellen kun je deze methode gebruiken (je bestelt de aantallen die benodigd zijn bijvoorbeeld handmatig).

Bij het invoeren van de verkooporder controleert Profit op de werkelijke voorraad.

Bij voldoende voorraad wordt de regel volledig uitgeleverd.

Bij onvoldoende voorraad:

 • Met bestelvoorstel

  De regel wordt geheel overgenomen naar het bestelvoorstel. De orderregel krijgt de wachtstatus tot het moment dat de gekoppelde inkooporder ontvangen is.

 • Zonder bestelvoorstel
  • Regel in wachtorder-status

   De regel wordt niet uitgeleverd. De regel wordt in de wachtstatus gezet en dus ook niet gereserveerd.

  • Regel niet in wachtorder-status

   De regel wordt gedeeltelijk uitgeleverd.

  Voorbeeld: Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)

  Een klant bestelt 15 stuks van een artikel, terwijl er 10 stuks op voorraad zijn.

Dit is wat er in de verkooporderregel gebeurt tijdens het invoeren bij onvoldoende voorraad:

Beslissing

Aantal besteld

Aantal verkooporderregel

Aantal wachtstatus

Verkooporderregel naar bestelvoorstel

15

0

15

Verkooporderregel in wachtstatus

15

0

15

Verkooporderregel niet in wachtstatus

15

10

0

Als je een bestelvoorstel maakt op basis van deze regel, dan komt de regel in de wachtorder-status totdat de gekoppelde inkooporder via een ontvangst binnen geboekt is.

Als de regel niet naar een bestelvoorstel wordt gezet, maar in de wachtorder-status wordt gezet, dan blijft de regel in de wachtorder-status totdat je dit handmatig wijzigt. Bij een  regel met wachtstatus reserveert Profit de aantallen niet.

Als de regel niet in de wachtorder-status wordt gezet, dan wordt van de regel het aantal uitgeleverd dat voorradig is.  

Controle op vrije voorraad (pakbon)

Bij de methode Controle op vrije voorraad (pakbon) hanteert Profit een uitlevervolgorde op basis van de prioriteit levering die is vastgelegd bij de verkooprelaties. De volgorde van invoer van de orders heeft hier geen invloed op. Deze methode is vooral geschikt voor artikelen met een hoge omloopsnelheid en als je werkt met voorraadaanvulling. Ook als je niet werkt met voorraadaanvulling kun je deze methode gebruiken (je vult de voorraad bijvoorbeeld handmatig aan).

Bij het genereren of invoeren van de pakbon controleert Profit op de werkelijke voorraad.

Bij voldoende voorraad lever je de orderregel volledig uit.

Bij onvoldoende voorraad houdt Profit rekening met de Leveringsconditie die vastgelegd is bij de verkooprelatie:

 • Deellevering toestaan

  Je levert de regel gedeeltelijk uit. Het deel dat niet uitgeleverd kan worden, zet Profit in backorder.

 • Regel volledig uitleveren

  Profit zet de regel in backorder, totdat de regel volledig uitgeleverd kan worden.

 • Order volledig uitleveren

  Profit zet de volledige order in backorder, totdat de order volledig uitgeleverd kan worden.

  Voorbeeld: Controle op vrije voorraad (pakbon)

  Een klant bestelt 15 stuks van een artikel, terwijl er 10 stuks op voorraad zijn.

Dit is wat er in de regel gebeurt tijdens het genereren van de pakbon bij onvoldoende voorraad:

Uitleverconditie

Aantal order

Aantal pakbon

Aantal backorder

Deellevering toestaan

15

10

5

Regel volledig uitleveren

15

0

15

Order volledig uitleveren

15

0

15

Als bij de verkooprelatie is aangegeven dat deelleveringen toegestaan zijn, dan wordt het gedeelte dat uitgeleverd kan worden, uitgeleverd via de pakbon. Het deel dat niet uitgeleverd kan worden, zet Profit in backorder totdat de voorraad toereikend is om de rest alsnog uit te leveren.

Als bij de verkooprelatie is aangegeven dat regels volledig uitgeleverd moeten worden, dan zet Profit de regel in backorder totdat de voorraad toereikend is om de hele regel uit te leveren.

Als bij de verkooprelatie is aangegeven dat orders volledig uitgeleverd moeten worden, dan zet Profit de order volledig in backorder totdat de voorraad toereikend is om de hele order uit te leveren.  

Geen voorraadcontrole

Bij de methode Geen voorraadcontrole voert Profit geen voorraadcontrole uit. De regel wordt altijd uitgeleverd. De werkelijke voorraad kan hierdoor negatief worden. Deze methode is vooral geschikt als je de inkoopadministratie later registreert dan de verkoop. Je weet, aan de hand van de werkelijke voorraad in het magazijn, dat de regel uitgeleverd kan worden. Op het moment dat de ontvangsten geregistreerd zijn, klopt de voorraad weer.

Werkwijze

Process

Voorraad Voorraadadministratie

Work area

Ordermanagement