Betaalopdrachtset toevoegen

Een betaalopdrachtset bestaat uit één of meerdere betaalopdrachten. Je volgt dezelfde werkwijze als voor de enkelvoudige betaalopdrachten voor binnenlandse betalingen. Je voegt een betaalopdracht toe, verwerkt deze en genereert het betaalbestand, echter dan vanuit het specifieke startmenupad voor betaalopdrachtsets.

Je kunt nieuwe bankrekeningen laten beoordelen via de workflow. Een nieuwe bankrekening die nog niet is goedgekeurd, krijgt de status Ter beoordeling. Een openstaande post met een te beoordelen bankrekening zal niet meegaan bij het aanmaken van een betaalopdracht of terugbetaalopdracht. Beoordeel de nieuwe bankrekening eerst via InSite.

Betaalopdrachtset toevoegen, verwerken en versturen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdrachtset.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de bankgroep waarvoor je betaalopdrachten verzamelt en betaalt.

  De bankgroepen zijn gesplitst per bank, aangezien bank-specifieke software het bankbestand moet inlezen. Uitzondering hierop is als je gebruik maakt van de dienst van een partij die de bankopdrachten kan splitsten naar bank (bijvoorbeeld (Equens).

  Let op: 

  Je kunt alleen administraties verwerken waar je rechten op hebt (autorisatie). Als je een betaalopdrachtset toevoegt voor een bankgroep die administraties bevat waar je niet voor bent geautoriseerd, dan bevat het in resultaat niet de opdrachten voor de betreffende administraties.

 4. De velden die je invult zijn gelijk aan de standaardprocedure voor het toevoegen van enkelvoudige betaalopdrachten.

  Uitzondering hierop is het veld Maximumbedrag opdracht. Dit veld ontbreekt. Een betaalopdrachtset bevat betaalopdrachten voor meerdere bankrekeningnummers (administraties). Het biedt hier geen toegevoegde waarde om een maximaal bedrag in te kunnen vullen, zoals bij een enkelvoudige betaalopdracht mogelijk is.

 5. Klik op: Voltooien.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

  Na het toevoegen is de status van de betaalopdrachtset Niet verwerkt.

 6. Voordat je het betaalbestand verwerkt, raadpleeg je de betaalopdrachtset.
 7. Klik op de actie: Verwerken betaalopdracht.

  Je genereert met deze actie het fysieke betaalbestand. In dit bestand bevat een batch van alle onderliggende betaalopdrachten met de status Niet verwerkt of Onderweg.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

 8. Print de opdrachtbrief en betaalspecificatie via de actie Opdrachtbrief enBetaalspecificatie.

  Profit gebruikt per betaalopdracht het rapport dat is ingesteld bij het bankrekeningnummer van de betreffende administratie (van het bankrekeningnummer).

 9. Verstuur het bestand naar de bank.

Direct naar

 1. Betaalopdrachtset verrichten
 2. Bankopdrachtset inrichten
 3. Betaalopdrachtset toevoegen, verwerken en versturen
 4. Betaalopdrachtset raadplegen en wijzigen
 5. Betaalopdracht storneren
 6. Betaalopdracht afhandelen en boeken in het bankboek
 7. Terugbetalingset toevoegen, verwerken en genereren