Terugbetalingset toevoegen, verwerken en versturen

Een terugbetalingset bestaat uit één of meerdere terugbetalingen. De functionaliteit is vergelijkbaar met die van een betaalopdrachtset. Je volgt dezelfde werkwijze als voor de enkelvoudige terugbetalingsopdrachten voor debiteuren. Je voegt een terugbetalingset toe, verwerkt deze en genereert het betaalbestand, echter dan vanuit het specifieke startmenupad voor terugbetalingsets.

Terugbetaalopdrachtset toevoegen, verwerken en versturen:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Terugbetalingset.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een waarde bij Bankgroep waarvoor je betaalopdrachten verzamelt en betaalt.

  De bankgroepen zijn gesplitst per bank, aangezien bank-specifieke software het bankbestand moet inlezen. Uitzondering hierop is als je gebruik maakt van de dienst van een partij die de bankopdrachten kan splitsten naar bank (bijvoorbeeld (Equens).

  Let op: 

  Je kunt alleen administraties verwerken waar je rechten op hebt (autorisatie). Als je een betaalopdrachtset toevoegt voor een bankgroep die administraties bevat waar je niet voor bent geautoriseerd, dan bevat het in resultaat niet de opdrachten voor de betreffende administraties.

 4. De velden die je invult zijn gelijk aan de standaardprocedure voor het toevoegen van enkelvoudige terugbetaalopdrachten.

  Uitzondering hierop is het veld Maximumbedrag opdracht Dit veld ontbreekt. Een terugbetaalopdrachtset bevat terugbetaalopdrachten voor meerdere bankrekeningnummers (administraties). Het biedt hier geen toegevoegde waarde om een maximaal bedrag in te kunnen vullen, zoals bij een enkelvoudige terugbetaalopdracht mogelijk is.

 5. Klik op: Voltooien.

  Na het toevoegen is de status van de betaalopdrachtset Niet verwerkt.

 6. Klik op de actie: Verwerken terugbetaling.

  Je genereert met deze actie het fysieke betaalbestand (SEPA). In dit bestand bevat een batch van alle onderliggende betaalopdrachten met de status Niet verwerkt of Onderweg.

 7. Print de opdrachtbrief en betaalspecificatie via de actie Opdrachtbrief enBetaalspecificatie.

  Profit gebruikt per betaalopdracht het rapport dat is ingesteld bij het bankrekeningnummer van de betreffende administratie (van het bankrekeningnummer).

 8. Verstuur het bestand naar de bank.

Direct naar

 1. Betaalopdrachtset verrichten
 2. Bankopdrachtset inrichten
 3. Betaalopdrachtset toevoegen, verwerken en versturen
 4. Betaalopdrachtset raadplegen en wijzigen
 5. Betaalopdracht storneren
 6. Betaalopdracht afhandelen en boeken in het bankboek
 7. Terugbetalingset toevoegen, verwerken en genereren