thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Checklist betaalopdracht via SEPA/ factuur komt niet mee

Als facturen van een crediteur niet meekomen bij het toevoegen van een betaalopdracht, dan kun je onderstaande checklist nalopen:

Let op:

Met deze checklist vind je altijd de oorzaak/oplossing om de factuur toch mee te krijgen in de betaalopdracht. Neem alleen contact op met Customer Support indien je de volledige checklist hebt doorlopen.

Je gebruikt deze checklist óók als creditfacturen niet meekomen bij het toevoegen van een terugbetalingsopdracht (Financieel / Debiteur / Terugbetaling). Klik hier voor meer informatie over het (automatisch) betalen van creditnota’s aan debiteuren.

1. Controleer de instellingen van de betaalopdracht

Controleer of de instellingen van de betaalopdracht (zoals de Peildatum en de selectie van crediteuren) correct zijn. Tip! Om snel te controleren of het aan de peildatum ligt, zet je de peildatum ver in de toekomst. Komt de factuur nu wel mee, dan is dit je controle punt.

2. Controleer de eigenschappen van de crediteur

Voer onderstaande checks uit in de eigenschappen van de crediteur. Ga hiervoor naar: Financieel / Crediteur / Crediteur en open de eigenschappen van de crediteur.

 1. Ga naar het tabblad Algemeen en controleer of Euro is ingesteld in het veld Valuta.
 2. Ga naar het tabblad Bankrekening, open de eigenschappen van de bankrekening en controleer het volgende:
 3. Ga naar het tabblad Betaling en controleer het volgende:
  • Controleer of er een bankrekeningnummer gekoppeld is. Dit moet een IBAN-nummer zijn met een BIC-code.
  • Controleer of het veld Automatisch betalen is aangevinkt.
  • Controleer of de betaalwijze Betalingen in basisvaluta is.
   Deze betaalwijze refereert naar de instellingen van het bankrekeningnummer (tabblad Betaling) waarmee je gaat betalen. De betaalwijze die je selecteert moet overeenkomen met de betaalwijze in de betaalopdracht. Voor SEPA-betalingen selecteer je Betalingen in basisvaluta. Voor betalingen per vreemde valuta (bijvoorbeeld dollars) selecteer je Betalingen per vreemde valuta als betaalwijze.

Je kunt nieuwe bankrekeningen laten beoordelen via de workflow. Een nieuwe bankrekening die nog niet is goedgekeurd, krijgt de status Ter beoordeling. Een openstaande post met een te beoordelen bankrekening zal niet meegaan bij het aanmaken van een betaalopdracht of terugbetaalopdracht. Beoordeel de nieuwe bankrekening eerst via InSite.

3. Controleer de eigenschappen van de factuur

Voer onderstaande checks uit in de eigenschappen van de factuur. Open hiervoor de eigenschappen van de crediteur en open de openstaande post(en) via het tabblad Openstaande posten.

 1. Controleer of de factuur een positief (betaalbaar) saldo heeft.
 2. Creditfacturen hebben per definitie een negatief saldo. Je kunt creditfacturen verrekenen met te betalen bedragen door de betreffende facturen te verdichten. Het totaal van de verdichte bedragen moet uiteraard positief zijn om betaalbaar gesteld te kunnen worden.
 3. Ga naar het tabblad Algemeen en controleer het volgende:
  • Controleer het IBAN-nummer. Wijkt het IBAN-nummer af van het nummer dat op het tabblad Betaling bij de crediteur staat? Controleer ook voor dit IBAN-nummer of het veld BIC-code is gevuld..
  • Controleer of het veld Automatisch betalen is aangevinkt.
  • Controleer of de factuur geblokkeerd is. Het veld Geblokkeerd voor betaling moet uitgevinkt zijn.
   Inkoopfacturen zijn automatisch geblokkeerd als je dit in de administratie-instellingen hebt ingesteld. Handmatig blokkeren is ook mogelijk. Als je de betaling van de factuur wilt meenemen in een betaalbestand, moet je de factuur eerst deblokkeren. Je kunt kiezen voor de actie Deblokkeren als dit is toegestaan.
  • Controleer of de vervaldatum van de factuur vóór de peildatum ligt die je bij het aanmaken van de betaalopdracht hebt ingegeven.

4. Extra checks

 1. Controleer of de factuur al in een eerdere, nog niet afgehandelde betaalopdracht, is meegenomen. Ga hiervoor naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht. Zoek in het veld Status op Niet verwerkt. Als een betaalopdracht de status Niet verwerkt heeft zullen de posten die hierin zijn opgenomen bij een nieuwe betaalopdracht niet meekomen.
 2. Controleer op geblokkeerde gegevens.

  Let op:

  Controleer bij het aanmaken van een nieuwe betaalopdracht of de factuur wel zichtbaar is in de standaard meegeleverde weergave van Profit. Dit is een weergave die je niet kan aanpassen. Het kan zijn dat je in eigen weergaven gefilterd hebt, waardoor de factuur niet zichtbaar is.

  Controleer of het om de standaard meegeleverde weergave gaat. Als de weergaveblak niet zichtbaar is gebruik je de sneltoets [Ctrl]+[Shift]=[K].

  Klik in de weergavebalk op de weergave die je open hebt staan.

  Kun je de weergave Aanpassen / Verwijderen dan gebruik je een eigen weergave. Klik nu op Weergaven / Beheer weergaven en deblokkeer de standaard meegeleverde weergave Crediteur betaling. Je herkent deze aan het veld Onderhoud, hier staat Profit.

  Kun je de weergave niet Aanpassen / Verwijderen dan gebruik je al de standaard meegeleverde weergave.

Factuurnummers van een crediteur komen niet mee bij de opdrachtinformatie in het betaalbestand

Als factuurnummers van een crediteur niet bij de opdrachtinformatie meekomen in het betaalbestand en daarmee ook niet op de bankafschrift van de crediteur, doorloop dan onderstaande checklist:

 1. Controleer in de eigenschappen van de crediteur op het tabblad Betaling, of het veld Verdichten uitgevinkt is.
 2. Controleer in de administratie-instellingen via: Financieel / Beheer / Instellingen administratie op het tabblad Betaling/Incasso of het veld Omschrijving boeking overnemen uitgevinkt is bij Automatische betaling crediteuren. Let op! Dit moet je dus per administratie controleren.
 3. Controleer of je bij het boeken van de inkoopfactuur het veld Boekstuknummer hebt ingevuld. Als je bij de betaling het factuurnummer van de crediteur wilt meesturen, dan moet je daarvoor niet het veld Betalingskenmerk in de boekingsregel van de inkoopboeking invullen, maar het veld Boekstuknummer. Als het veld Boekstuknummer niet bij jou in de boekingslay-out staat dan kun je de boekingslay-out aanpassen en dit veld toevoegen op het tabblad Regel.
 4. Als je een nieuwe betaalopdracht aanmaakt moet je bij het veld Opdrachtinformatie de waarde 0 Alleen factuurnummer(s) vermelding of de waarde 2 Vaste omschrijving en factuurnummer(s) vermelden selecteren.
 5. Na het verwerken van de betaalopdracht wordt er een XML gegenereerd, welke je importeert bij de bank. In de XML staat in de regel <Ustrd> het factuurnummer en/of de vaste omschrijving. Dit hoort de bank vervolgens ook over te nemen op het bankafschrift. Als dit niet het geval is, neem je contact op met je bank. Vanuit Profit staan alle instellingen correct.

Direct naar

 1. Automatische betalingen
 2. Automatische betalingen inrichten
 3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
 4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
 5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
 6. Betaalvoorstel afdrukken
 7. Betaalopdracht verwijderen
 8. Betaalbestand verwerken
 9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
 10. Betaalspecificatie afdrukken
 11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
 12. Factuur of betaalopdracht storneren
 13. Betaling boeken in het bankboek
 14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
 15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
 16. Automatische betalingen buitenland verrichten
 17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
 18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
 19. Automatische betalingen verrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel