Geblokkeerde gegevens of functie deblokkeren

Een functie of gegeven kan geblokkeerd zijn, doordat bepaalde processen niet toelaten dat twee of meer gebruikers tegelijkertijd met dat proces bezig zijn. Profit zal de functie of het gegeven automatisch vrijgeven, als dit mogelijk is.

In uitzonderingssituaties kun je zelf een functie of gegeven vrijgeven.

Let op:

Voer het vrijgeven alleen uit als als je zeker weet dat het gegeven of de functie niet meer in gebruik is. Als het gegeven of de functie wel in gebruik is, dan is de blokkade terecht. Het vrijgeven kan dan gevolgen hebben voor lopende processen of de data in de omgeving.

Bij het starten van een van de hieronder genoemde functies zie je het aantal geblokkeerde gegevens. Als je vervolgens doorklikt, kan er een ander aantal regels getoond worden. Dit is helaas niet te voorkomen. Dit heeft te maken met autorisatie en koppelingen naar andere tabellen die nog niet kunnen worden opgehaald als je de functie start.

Inhoud

Deblokkeren functie

Als functies geblokkeerd zijn, kun je deze deblokkeren.

Een functie (of alle functies) deblokkeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Functie (beheerder).

  Bij de geblokkeerde functies wordt de administratie getoond waarvoor de blokkering geldt. Hierdoor kun je de functies ook per administratie deblokkeren.

 2. Dubbelklik op een regel om de afhankelijke processen te raadplegen.
 3. Klik op Acties en je hebt de volgende mogelijkheden:
  • Vrijgeven geselecteerde functies

   Je selecteert de vrij te geven functies en klikt vervolgens op de actie.

  • Alle functies herstellen

   Je geeft in één keer alle geblokkeerde functies vrij. Deze actie gebruik je bijvoorbeeld als het systeem is vastgelopen waardoor alle functies zijn geblokkeerd.

Gegevens vrijgeven

Als een gegeven geblokkeerd is, kan de volgende melding verschijnen: Deze regel is geblokkeerd door gebruiker [gebruikersnaam].

Een gegeven kan geblokkeerd zijn, doordat bepaalde processen niet toelaten dat twee of meer gebruikers tegelijkertijd met dat proces bezig zijn, of doordat zich bijvoorbeeld een probleem met een server heeft voorgedaan. Je kunt het gegeven handmatig deblokkeren.

Als een gebruiker een functie geopend heeft en voor een tweede maal probeert te openen, dan kan bovengenoemde melding ook verschijnen. In dat geval kan de gebruiker het scherm sluiten of via de menubalk de functie aanklikken.

Let op:

Controleer eerst of je een geblokkeerd gegeven kunt vrijgeven door de betreffende Profit-functie af te sluiten, of door Profit af te sluiten. Mocht het probleem daarna nog steeds optreden, gebruik dan de onderstaande procedure.

Je eigen gegevens vrijgeven:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Gegevens (gebruiker).

  Je ziet alleen gegevens die je zelf geblokkeerd hebt, niet de geblokkeerde gegevens van andere gebruikers.

 2. Dubbelklik op het type blokkering waarbij je de melding kreeg.
 3. Je hebt nu twee mogelijkheden:
  • Selecteer de regel die je wilt vrijgeven.

   Activeer eerst de selectiekolom met Ctrl+S. Vink de te deblokkeren regels aan.

 4. Klik op: Geef gegevens vrij.

Gegevens vrijgeven door de beheerder:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Gegevens (beheerder)
 2. Je ziet vrij te geven gegevens van alle gebruikers. De rest van de stappen is hetzelfde als bij de bovenstaande procedure.

Zie ook:

Deblokkeren boekingssessie

Als een boekingssessie geblokkeerd is, kun je deze deblokkeren via Algemeen / Inrichting / Blokkeringen / Boekingssessie. Selecteer eventueel eerst de juiste administratie deblokkeer dan de boekingssessie via de actie Verwijder sessie.

Direct naar

 1. Applicatiebeheer
 2. Platformondersteuning en productondersteuning
 3. Conversiewerkzaamheden bij een nieuwe Profit-versie
 4. Autorisatie
 5. Licentie
 6. Communicatieservice inrichten
 7. Aangifte doen vanuit extern pakket
 8. Signalen inrichten
 9. Veldinstellingen beheerder
 10. Boekingslay-out
 11. Geplande taken
 12. AFAS Remote
 13. Vrije inrichting
 14. Gegevens importeren in Profit
 15. Blokkeringen
 16. Selectie
 17. Agenda in InSite inrichten