Conversiewerkzaamheden

Bij een nieuwe versie kunnen velden in Profit vervangen, verwijderd of toegevoegd zijn. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in meegeleverde weergaven, rapporten, etc., maar niet in je eigen definities. Deze moet je zelf aanpassen nadat je omgeving over is op de nieuwe Profit-versie.

Tijdens de conversie zullen je eigen definities worden bijgewerkt, voor zover dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, moet je de betreffende definities zelf wijzigen. Dit kan nodig zijn in de volgende situaties:

 • Tijdelijke velden

  Een definitie kan een veld bevatten dat niet meer voorkomt in de database, of sterk is gewijzigd. Een dergelijk veld wordt vervangen door een tijdelijk veld.

  Voorbeeld: melding 1:

  De gegevensverzameling Nacalculatie accorderen is automatisch gecorrigeerd. De volgende velden konden niet meer worden herleid en zijn door een tijdelijk veld vervangen: Relatie, Werksoort Omschrijving

 • Velden die voorkomen in filters

  Een definitie kan een veld bevatten dat niet meer voorkomt in de database, of sterk is gewijzigd Een dergelijk veld wordt verwijderd uit het filter. Controleer of het filter nog correct functioneert.

  Voorbeeld: melding 2:

  Het filter van de gegevensverzameling is aangepast omdat de samenstelling van velden is gewijzigd. Het oorspronkelijke filter was: <verwijderd veld> = 1

 • Velden die voorkomen in filters

  Een definitie kan een veld bevatten dat niet meer voorkomt in de database, of sterk is gewijzigd Een dergelijk veld wordt verwijderd uit het filter. Controleer of het filter nog correct functioneert.

 • Veld is vervangen door een Dummy tekstveld

  Het kan voorkomen dat een veld niet meer kan worden herleid tot een veld in de Profit-database. Je kunt dan de onderstaande melding krijgen en in de gegevensverzameling komt een veld voor met de naam Dummy tekstveld. Bij een dummy-veld is het helaas niet meer bekend om welk veld het oorspronkelijk ging.

  Kijk eerst of je het veld kunt verwijderen. Als dit mogelijk is, werd het veld niet gebruikt.

  Als je het veld niet kunt verwijderen, vervang het dan door een veld met een opvallende naam. Vervolgens ga je kijken waar het veld gebruikt werd. Gaat het bijvoorbeeld om een rapport? Kijk waar het veld (met de opvallende naam) staat. Vaak kun je aan de omschrijving die voor het veld staat of aan de plaats op het rapport al zien om welk veld het gaat.

  De laatste stap: ga terug naar de gegevensverzameling en vervang het veld met de opvallende naam door het juiste veld.

  Voorbeeld: melding 3

  De gegevensverzameling 'XXXXX' is automatisch gecorrigeerd.

  De volgende velden konden niet meer worden herleid en zijn door een tijdelijk veld vervangen:

  'Dummy tekstveld'

Je kunt de definities controleren met de menukeuze Conversiewerkzaamheden.

Let op: 

De functie Conversiewerkzaamheden moet eerst geautoriseerd worden. De geautoriseerde gebruiker heeft toegang tot alle definities die gewijzigd moeten worden. Hierdoor kan deze gebruiker ook toegang hebben tot definities waarvoor hij normaal gesproken niet geautoriseerd is.

Definities controleren:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Conversiewerkzaamheden.
 2. Klik op: Ja

  Als je op Annuleren klikt terwijl de controle nog bezig is, zullen de eerstvolgende keer dat je de functie opstart,  de nog niet gecontroleerde gegevensverzamelingen gecontroleerd worden.

  Profit toont een weergave met definities, waarbij per definitie de gegevensverzameling getoond wordt. Er zijn extra kolommen waarmee het type definitie aangeduid wordt.

 3. Dubbelklik op een definitie.

  Profit toont een melding met de naam van de gegevensverzameling en conversie-informatie.

 4. Klik op: Sluiten

Definitie aanpassen:

 1. Selecteer de definitie.
 2. Klik op de actie: Aanpassen.
 3. De definitie wordt geopend en je kunt deze wijzigen.
 4. Open de gegevensverzameling, zie de volgende onderwerpen voor meer informatie.
 5. Vervang tijdelijke velden door velden uit de database.
 6. Sla de definitie op.

Procedure afronden:

 1. Selecteer de definitie die je gecorrigeerd hebt.
 2. Klik op de actie: Afgerond.
 3. Als je klaar bent met de gegevensverzameling, kun je de status ervan wijzigen naar om aan te geven dat deze niet meer gecontroleerd/gewijzigd hoeft te worden.
 4. Klik op: Afgerond.

Direct naar

 1. Applicatiebeheer
 2. Platformondersteuning en productondersteuning
 3. Conversiewerkzaamheden bij een nieuwe Profit-versie
 4. Autorisatie
 5. Licentie
 6. Communicatieservice inrichten
 7. Aangifte doen vanuit extern pakket
 8. Signalen inrichten
 9. Veldinstellingen beheerder
 10. Boekingslay-out
 11. Geplande taken
 12. AFAS Remote
 13. Vrije inrichting
 14. Gegevens importeren in Profit
 15. Blokkeringen
 16. Selectie
 17. Agenda in InSite inrichten