thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Definitie

Bepaalde gegevens worden in Profit opgeslagen als een definitie, zoals rapporten en analyses. Je kunt definities exporteren en importeren in een andere omgeving en kunt definities apart autoriseren.

Inhoud

Beschrijving

Onder definities vallen analyses, rapporten, GetConnectoren, weergaven, documenten, cao's, signaaldefinitie, migratiedefinitie, boekingslay-outs en rapportensets.

In de definitie-eigenschappen vind je standaardgegevens zoals de aanmaak-, wijzigings- en laatste aanroepdatum. Ook vind je daar door wie de definitie is aangemaakt, gewijzigd en aangeroepen. Deze gegevens vind je in het tabblad Logging.

Via de definities kun je ook autoriseren op Definitiegroep en een categorie toewijzen om op te autoriseren.

Werkwijze

Zie ook

Process

Rapport Analyse Gegevensverzameling Boekingslay-out

Work area

Output