Pakbon gereedmelden

Je meldt een pakbon gereed als deze uitgeleverd is. Op het moment dat een pakbon gereedgemeld is, is de pakbon afgehandeld en kun je er een factuur van maken.

Let op: 

Als je ook een licentie voor Profit Projecten hebt en met gereedmelden pakbon in Profit Ordermanagement werkt om de pakbon af te handelen via de nacalculatie in projecten of via een ordermanagement factuur, klik dan hier voor verdere uitleg.

Pakbon gereedmelden:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Selecteer de pakbon(en) die je gereed wilt melden. Je kunt meerdere pakbonnen selecteren via multiselect.

  Alleen pakbonnen die niet zijn afgekeurd kun je gereedmelden.

 3. Klik op de actie: Gereedmelden.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten

De pakbon is gereedgemeld en je kunt deze nu factureren als je als ordertraject Pakbon, factuur na levering of Pakbon en factuur hebt ingesteld.

Als je een pakbon niet gereed kunt melden en je krijgt daar een melding van, kan dit komen doordat de verkooprelatie geblokkeerd is voor levering. Deblokkeer dan de verkooprelatie.

Let op: 

Als je de activering Verzendingen via nShift hebt aangezet en je hebt in het veld Status verzending gekozen voor Aanbieden aan vervoerder, dan wordt de pakbon na het gereedmelden doorgezet naar Transsmart. Hierna wordt de verzendstatus aangepast in Aangeboden aan vervoerder.

Direct naar

 1. Pakbon
 2. Inrichting
 3. Pakbonnen automatisch genereren
 4. Pakbon handmatig toevoegen
 5. Pakbon raadplegen
 6. Picklist afdrukken
 7. Etiketten van pakbonregel afdrukken
 8. Pakbon gereedmelden
 9. Pakbon verstrekken
 10. Pakbon vrijgeven
 11. Factuur toevoegen vanuit pakbon
 12. Pakbon importeren
 13. Pakbonnen klaarzetten voor centraal factureren
 14. SSCC-labels
 15. Prijzen lopende pakbonnen opnieuw bepalen
 16. Afhandelen pakbon, geen factuur
 17. Pakbon digitaal voormelden (nShift)
 18. Pakbonnen via barcodescanner
 19. Pakbonnen collectief verwijderen