Pakbonnen via barcodescanner

Je kunt pakbonnen afhandelen via een barcodescanner.

Let op: 

Deze functionaliteit werkt op dit moment met scanners van o.a. AFAS partners Actemium en Trancon.

Als je de barcodescanner functionaliteit wilt gebruiken moet je in ieder geval beschikken over een licentie met Profit Ordermanagement en de Profit Connector.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt pakbonnen via de barcodescanner afhandelen.

De communicatie tussen Profit en de barcodescanner vindt plaats via connectoren. Er is onder andere een connector voor het synchroniseren van de stamgegevens die op de barcodescanner worden opgeslagen.

De eerste keer dat je de connector start, worden alle artikelen, samenstellingen, magazijnen en locaties gesynchroniseerd. Het moment waarop dit gebeurt wordt in het veld Gewijzigd op opgeslagen. De volgende keer dat je de scanner start, worden alleen de gewijzigde gegevens gesynchroniseerd. Profit stuurt alleen artikelen, samenstellingen, magazijnen en locaties naar de scanner.

Je kunt controleren welke pakbonnen op de scanner(s) in behandeling zijn en de gegevens die terugkomen uit de scanner op de juiste manier verwerken.

Let op: 

De scanner werkt nog niet in combinatie met dimensieartikelen, orderspecificatie-artikelen en 'lengte x breedte' artikelen.

Voorbereiding
  • Barcodescanner inrichten

    De inrichting van pakbonnen via de barcodescanner bestaat uit het activeren van de functionaliteit, het autoriseren van de menufunctie en het autoriseren van de verschillende acties. Ook kun je instellen of je de pakbon automatisch gereed wilt melden nadat de hele pakbon gescand is.

Werkwijze
Zie ook