Pakbonnen klaarzetten voor scannen

Via de barcodescanner kun je pakbonnen laten picken. De software op de scanner stuurt de magazijnmedewerker en deze hoeft zelf geen keuzes te maken. Het bepalen van de te picken pakbon en de te pakken artikelen gebeurt in Profit; het is niet mogelijk dit op de barcodescanner te beïnvloeden.

Vanuit de weergave met pakbonnen kun je via multiselect, één of meer pakbonnen klaarzetten voor gebruik op de barcodescanner.

Let op: 

Alleen actieve, niet gereedgemelde en niet geblokkeerde pakbonnen kun je klaarzetten voor scannen.

Bepalen locatie artikel:

Als het veld Locatie is gevuld bij een artikel en je hebt de functionaliteit Voorraad bijhouden op magazijnlocaties geactiveerd, kijkt Profit bij het bepalen van de locatie eerst of er voorraad aanwezig is op de aangegeven voorkeurslocatie. Bij het invullen van een ontvangst wordt deze locatie voorgesteld in het subboekingsprogramma, je kunt de locatie hier wijzigen. Ook bij het opboeken van voorraad wordt het voorkeursmagazijn voorgesteld. Je kunt deze voorkeurslocatie aanpassen.

Via een instelling op de Actemium-barcodescanner kun je het eventueel mogelijk maken dat de picker de locatie, waar vandaan hij het artikel pakt, wijzigt.

Pakbonnen klaarzetten voor scannen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon.
 2. Selecteer de pakbon(nen) die je wilt klaarzetten voor het picken met de barcodescanner.
 3. Klik op: Meer actiesKlaarzetten voor scannen.

De geselecteerde pakbonnen die klaargezet zijn voor scannen zijn verplaatst naar het menu Ordermanagement / Verkoopproces / Scanner pakbon. In dit menu kun je het klaarzetten van de pakbon ongedaan maken via de gelijknamige actieknop.

Alle pakbonnen in deze weergave met de status Klaargezet voor scanner of Deels gescand kun je voor het picken laten ophalen op de scanner.

Via de acties Wijzigen picker en Wijzigen prioriteit heb je zelf invloed op de volgorde van het afhandelen van de pakbonnen. Als je geen picker of prioriteit invult komen de pakbonnen op basis van het pakbonnummer op de scanner naar voren met de laagste pakbonnummer als eerste.

Direct naar

 1. Pakbonnen via barcodescanner
 2. Barcodescanner inrichten
 3. Picker wijzigen voor pakbon via scanner
 4. Prioriteit voor pakbon op scanner wijzigen
 5. Etiketten afdrukken voor pakbonregels via scanner
 6. Pakbonnen klaarzetten voor scannen
 7. Pakbon ophalen op barcodescanner
 8. Pakbonnen afhandelen na scannen