thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Prioriteit voor pakbon op scanner wijzigen

Je kunt voor één of meerdere pakbonnen de prioriteit voor op de scanner bepalen of wijzigen.

Bij een aanvraag door een scanner wordt de pakbon met de hoogste prioriteit als eerste opgehaald. (Dus prioriteit 1 gaat vóór prioriteit 3). Verder gaat de aangemelde gebruiker (picker) vóór de prioriteit.

Wijzigen prioriteit:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Scanner pakbon.
 2. Selecteer de pakbon(nen) waarvan je de prioriteit wilt bepalen.
 3. Klik op de actie: Wijzigen prioriteit.
 4. Selecteer de juiste prioriteit.
 5. Vink eventueel Waarde veld "Prioriteit picken" leeg maken aan als je het veld Prioriteit leeg wilt maken.
 6. Klik op: Voltooien

In de kop van de geselecteerde pakbon(nen) wordt het veld Prioriteit gevuld met de door je geselecteerde prioriteit of leeggemaakt.

Direct naar

 1. Pakbonnen via barcodescanner
 2. Barcodescanner inrichten
 3. Picker wijzigen voor pakbon via scanner
 4. Prioriteit voor pakbon op scanner wijzigen
 5. Etiketten afdrukken voor pakbonregels via scanner
 6. Pakbonnen klaarzetten voor scannen
 7. Pakbon ophalen op barcodescanner
 8. Pakbonnen afhandelen na scannen

Process

Pakbon

Work area

Ordermanagement