thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Betaalbestand controleren, ophalen en afhandelen via wachtrij

Je kunt de wachtrij van de huidige omgeving raadplegen. Je ziet in de wachtrij welke taken zijn uitgevoerd en of dit succesvol verlopen is. Voor elke opdracht zie je in de wachtrij twee taken:

 • De taak Aanmaken bankopdracht. Deze taak hoef je alleen te controleren of deze succesvol is voltooid.
 • De taak Verwerken bankopdracht. Deze taak moet je afhandelen om het bestand op te halen naar de juiste bestandslocatie en eventueel de opdrachtbrief af te drukken.

  Bij de taak voor het verwerken van een incasso- of betaalopdracht zet de wachtrij bestanden klaar. Deze bestanden moet je zelf nog ophalen en afhandelen via de Wachtrij. Door regels uit de wachtrij af te handelen, zal Profit de bestanden overzetten naar je werkstation. De incasso- en betaalbestanden worden dan opgeslagen op de juiste locatie. De bestandslocatie is ingesteld in de eigenschappen van de bankrekening. Als je wilt kun je de bestandslocatie daar wijzigen.

Inhoud

Video

Standaardprocedure

 1. Ga naar: 
  • Financieel / Debiteur / Incasso-opdracht
  • Financieel / Debiteur / IncassoSet
  • Financieel / Crediteur / Betaalopdracht
  • Financieel / Crediteur / Betaalopdrachtset
  • Financieel / Debiteur / Terugbetaling
  • Financieel / Debiteur / Terugbetalingset
  • Financieel / Debiteur / Aanmaning
  • Financieel / Debiteur / Rekeningoverzicht
 2. Klik op de actie: Wachtrij.

  Je ziet in de weergave van de wachtrij alle opdrachten: alle incasso-opdrachten, betaalopdrachten, terugbetaalopdrachten, aanmaningsopdrachten, rekeningoverzichten.

  Je kunt de weergave van de wachtrij naar wens aanpassen, je kunt bijvoorbeeld het veld Administratie toevoegen als je met meerdere administraties werkt.

  Fin_Incasso_ en betaalbestanden via wachtrij (10)

  Je ziet alle taken met een status. Gebruik eventueel een filter om een beter overzicht te krijgen van de gewenste taken. In de wachtrij wordt batch taak (wachtrij taak) het type Verwerken betaalopdracht of Verwerken incasso-opdracht vermeld.

 3. Selecteer de batch taak Verwerken betaalopdracht of Verwerken incasso-opdracht.

  Selecteer taak type Verwerken bankopdracht vanuit bankset als je werkt met incasso- of betaalset.

 4. Klik op de actie: Afhandelen om het bestand van de incasso- betaal- of terugbetaalopdracht op te halen en de bestanden naar je werkstation over te zetten. Klik ook op de actie Afhandelen om aanmaningsopdracht of rekeningoverzichten via de wachtrij op te halen.

  De incasso- en betaalbestanden worden dan opgeslagen op de juiste locatie en eventueel kan de opdrachtbrief worden afgedrukt.

  Let op:

  De actie Afhandelen moet uitgevoerd worden door dezelfde gebruiker die de opdracht verwerkt heeft. Als een andere gebruiker de opdracht afhandelt verschijnt een foutmelding.

  Als je de bankkoppeling met de Rabobank gebruikt dan wordt het (terug)betaalbestand en/of incassobestand automatisch naar de Rabobank gestuurd. Je signeert (of keurt af) het bestand vervolgens in de internetbankierapplicatie van de bank.

 5. Klik op de actie: Fout informatie, als uit de status blijkt dat Profit de taak niet kon voltooien.

Direct of nogmaals verwerken

Direct verwerken

Als je bij de bankrekening de instelling Betaalopdracht direct verwerken, Incasso direct verwerken of Terugbetaling direct verwerken gebruikt, dan geeft de wachtrij-functionaliteit geen directe doorstart naar de wizard voor het genereren van het incassobestand. De directe doorstart wordt in de wachtrij onderdrukt. Je moet dan alsnog na het toevoegen van een nieuwe opdracht nog verwerken met de actie Verwerken incasso opdracht / Verwerken betaalopdracht.

Nogmaals verwerken

Als je het incasso- of betaalbestand nogmaals wilt genereren, dan moet je in de wachtrij de regel met Aanmaken bankopdracht afhandelen met de actie Afhandelen. Hierna wordt weer een taak Verwerken bankopdracht in de wachtrij geplaatst en kun je deze Afhandelen om de bestanden over te zetten van de server naar je werkstation.

Direct naar

 1. Incasso- en betaalopdracht via de wachtrij
 2. Taken in de wachtrij plaatsen voor incasso- en betaalopdracht
 3. Incasso- en betaalbestanden controleren, ophalen en afhandelen via wachtrij

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel