thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Picker wijzigen voor pakbon via scanner

Je kunt instellen welke picker de pakbon moet picken op de scanner.

Via de actie Wijzigen picker kun je voor één of meerdere pakbonnen het veld Picker vullen of leegmaken. Bij een aanvraag door een scanner wordt in eerste instantie gekeken of er een pakbon is klaargezet voor de gebruiker die is aangemeld op de betreffende scanner.

Wijzigen picker:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Scanner pakbon.
 2. Selecteer de pakbon(nen) waarvan je de picker wilt aanpassen.
 3. Klik op de actie: Wijzigen picker.
 4. Selecteer de juiste picker.
 5. Als je het veld Picker leeg wilt maken vink je Waarde veld "Picker" leeg maken aan.
 6. Klik op: Voltooien

In de kop van de geselecteerde pakbon(nen) wordt het veld Picker gevuld met de door jou geselecteerde picker of leeggemaakt.

Direct naar

 1. Pakbonnen via barcodescanner
 2. Barcodescanner inrichten
 3. Picker wijzigen voor pakbon via scanner
 4. Prioriteit voor pakbon op scanner wijzigen
 5. Etiketten afdrukken voor pakbonregels via scanner
 6. Pakbonnen klaarzetten voor scannen
 7. Pakbon ophalen op barcodescanner
 8. Pakbonnen afhandelen na scannen

Process

Pakbon

Work area

Ordermanagement