Niet factureren en doorbelasten instellen in het verkoopordertraject

Als je werkt met integratie Projecten en Ordermanagement, dan moet je per project en/of per item bepalen of je deze wilt doorbelasten (factureren) aan de klant.

 • In Projecten gebruik je het veld Doorbelasten om aan te geven of je een bepaalde regel uit de voorcalculatie of nacalculatie wilt doorbelasten (factureren) aan de klant.

In Ordermanagement gebruik je hiervoor het veld Niet factureren in het verkoopordertraject (offerte, order, pakbon).

Je beschikt in Ordermanagement over het veld Niet factureren in de regel van de verkoopofferte, verkooporder en pakbon. Dit veld zal in de verkoopofferte, verkooporder of pakbon aangevinkt zijn als de regel niet doorbelast en dus niet gefactureerd moet worden. Als je in het ordermanagement verkoopproces een project koppelt dan kijkt Profit naar de instellingen van het project.

Profit bepaalt of het veld Niet factureren aan- of uitgevinkt moet worden met behulp van de instelling van het veld Doorbelasten in het project, -fase of item. Profit vinkt Niet factureren aan in de offerte, order of pakbon als de regel niet doorbelast moet worden. Dit bepaalt Profit op basis van de project en projectfase uit de kop van de offerte, order of pakbon. Voor een pakbon (projectbon) die je op basis van een voorcalculatie of verkooporder maakt wordt het veld Niet factureren niet opnieuw bepaald. Je kunt dit veld uiteraard wel zelf nog handmatig wijzigen.

Het automatisch aan- of uitvinken van dit veld werkt alleen als je werkt met de integratie Projecten/Ordermanagement en waarbij een offerte, order of pakbon van toepassing is op een project. Als je werkt met een balie-/directfactuur is het veld Niet factureren niet van toepassing, omdat dit type factuur altijd wordt gefactureerd. Bij een balie-/directfactuur is daarom dit veld altijd uitgevinkt en niet wijzigbaar.

Alléén de regels van een project waarin Doorbelasten is aangevinkt kun je factureren. Met onderstaande procedure zorg je ervoor dat de projecten en/of werksoorten op doorbelasten staan, zodat de orderregels gefactureerd worden (Niet factureren staat dan automatisch uitgevinkt).

Let op: 

Als je werkt met de integratie Projecten en Ordermanagement, dan moet je per project en/of per item bepalen of je deze wilt doorbelasten (factureren) aan de klant. Alléén de regels van een project waarin Doorbelasten is aangevinkt kun je factureren.

Je kunt Niet factureren ook handmatig uitvinken in de boekingslay-out van de verkoopofferte, order of pakbon om ervoor te zorgen dat de regel wél wordt gefactureerd. Als dit veld niet beschikbaar is in de boekingslay-out, dan kun je dit veld toevoegen in de boekingslay-out.

Factureren/doorbelasten per project instellen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering.
 4. Vink Doorbelasten aan als je nacalculatieregels geboekt op dit project standaard wilt factureren aan de opdrachtgever.

  Als je een project doorbelast, dan kun je eventueel per werksoort bepalen of je deze al dan niet doorbelast. Als je een project niet doorbelast, dan belast je de werksoorten nooit door. Klik op: Opslaan en sluiten.

Factureren/doorbelasten per item (werksoort, kosten of artikel) instellen:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Item / Werksoort
  • Projecten / Item / Kosten
  • Projecten / Item / Artikel
 2. Open de eigenschappen van het item.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Vink Doorbelasten aan als je de werksoort wilt doorbelasten op een factuur.
 5. Klik op: Voltooien.

Afwijken in de regels:

Bij het boeken van de regels kun je van de instellingen afwijken. Je moet het veld Doorbelasten (Projecten) / Niet factureren (Ordermanagement) dan in de boekingslay-outs toevoegen.

Zie ook:

Direct naar

 1. Integratie Projecten en Ordermanagement
 2. Doorbelasten/Niet factureren instellen per project en item
 3. Project instellen voor integratie
 4. Offerte voor verkoop toevoegen
 5. Voorcalculatie definitief maken
 6. Projectbon toevoegen
 7. Projectbon gereedmelden
 8. Voorcalculatie/offerte overnemen naar nacalculatie
 9. Nacalculatie afhandelen
 10. Offerte, nacalculatie en projectbon raadplegen
 11. Afwijkende btw-instellingen van pakbonregel overnemen naar nacalculatie en concepten
 12. Inkoopproces Projecten/Ordermanagement