Offerte, nacalculatie en projectbon raadplegen

De integratie tussen Profit Projecten en Profit Ordermanagement met de gegevens van de offerte, nacalculatie en projectbon kun je raadplegen in de eigenschappen van het project of op de projectfactuur.

In de gegevensverzameling voor factuurregels zijn drie verwijzingen (aliassen) toegevoegd:

 • Bijbehorende te factureren regel
 • Bijbehorende nacalculatieregel
 • Bijbehorende projectbonregel

In de gegevensverzameling voor accorderen nacalculatieregels is een extra alias toegevoegd:

 • Bijbehorende projectbonregel

Hiermee kun je gegevens uit de projectbon gebruiken en tonen. Bijvoorbeeld op het rapport van de projectfactuur kun je dan het bijbehorende pakbonnummer tonen.

Je kunt het veld Bijbehorende projectbonregel toevoegen aan de weergave Overzicht nacalculatie en bij het tabblad Nacalculatie in de eigenschappen van een project. Van pakbonnen die je via de nacalculatie verwerkt kun je dan het bijbehorende pakbonnummer terugvinden. Je kunt dan onderscheid maken wat wel en niet via Ordermanagement geleverd is en onder welk pakbonnummer.

Als je deze velden wilt tonen, dan voeg je deze zelf toe op het betreffende rapport (bijvoorbeeld van de projectfactuur) of weergave (bijvoorbeeld bij nacalculatie of accorderen nacalculatie).

Let op:

Deze aliassen werken alleen als je NIET met concepten werkt.

Offerte, nacalculatie en projectbon via eigenschappen project raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Voorcalculatie.

  Je ziet alle regels die je via de voorcalculatie en de offertes op het project hebt geboekt.

 4. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.

  Je ziet hier ook de uren en het verkochte artikel(en).

  Je kunt deze weergave naar eigen wens aanpassen en velden toevoegen. Bijvoorbeeld het veld 'Nummer pakbon' uit de tabel Bijbehorende projectbonregel.

 5. Ga naar het tabblad: Projectbon.

  Je ziet hier de pakbon die je hebt aangemaakt bij de actie Aanmaken projectbon:

Direct naar

 1. Integratie Projecten en Ordermanagement
 2. Doorbelasten/Niet factureren instellen per project en item
 3. Project instellen voor integratie
 4. Offerte voor verkoop toevoegen
 5. Voorcalculatie definitief maken
 6. Projectbon toevoegen
 7. Projectbon gereedmelden
 8. Voorcalculatie/offerte overnemen naar nacalculatie
 9. Nacalculatie afhandelen
 10. Offerte, nacalculatie en projectbon raadplegen
 11. Afwijkende btw-instellingen van pakbonregel overnemen naar nacalculatie en concepten
 12. Inkoopproces Projecten/Ordermanagement