Voorcalculatie definitief maken

Nadat je de voorcalculatie hebt toegevoegd, kan de klant de voorcalculatie (offerte) beoordelen. Als de klant zijn akkoord geeft maak je de voorcalculatie definitief. De voorcalculatie wordt dan een order. Als er voorraadhoudende artikelen op de offerte staan wordt bij het definitief maken ook de voorraad gereserveerd.

Als je een voorcalculatie definitief hebt gemaakt, dan kun je de voorcalculatie overnemen naar de nacalculatie. Een nog niet definitief gemaakte voorcalculatie is niet over te nemen naar de nacalculatie.

Let op:

Je kunt alleen voorcalculatie/offertes met de status Onderhanden definitief maken.

Als je een bestaande voorcalculatie handmatig op Afgehandeld hebt gezet (via de actie Afhandelen) wordt voor die voorcalculatie geen mutatie aangemaakt.

Als je de integratie tussen Profit Projecten en Profit Ordermanagement gebruikt, dan kun je ook processen uitvoeren zoals het reserveren van voorraad en/of het genereren van bestelvoorstellen. Als je dan de voorcalculatie/offerte definitief maakt, dan zal afhankelijk van de instelling van Bestelvoorstel bij verkoop een automatisch bestelvoorstelregel worden aangemaakt, een vraag gesteld worden of niets worden gedaan. Verder wordt de voorraadcontrole uitgevoerd en er wordt voorraad gereserveerd (al dan niet in combinatie met het bestelvoorstel) of aangegeven dat er onvoldoende voorraad is en de artikelen in wachtorder kunnen worden geplaatst (of dat de regel moet worden aangepast).

Voorcalculatie/offerte definitief maken:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.

  Je kunt deze actie ook starten vanuit het boekingsprogramma zelf.

 2. Selecteer de voorcalculatie.

 1. Klik op: ActiesDefinitief maken.

  De status van de voorcalculatie wijzigt van Onderhanden naar Definitief. Je kunt deze status niet meer terugdraaien. Je kunt een definitieve voorcalculatie nog wel wijzigen door regels toe te voegen of bestaande regels aan te passen, hierbij geldt wel dat het aantal in de regel niet kleiner kan worden dan het Aantal geleverd. De status van de nieuwe/gewijzigde regel is ook Definitief.

  Je krijgt nu de melding dat de regels zijn gecontroleerd.

 2. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Integratie Projecten en Ordermanagement
 2. Doorbelasten/Niet factureren instellen per project en item
 3. Project instellen voor integratie
 4. Offerte voor verkoop toevoegen
 5. Voorcalculatie definitief maken
 6. Projectbon toevoegen
 7. Projectbon gereedmelden
 8. Voorcalculatie/offerte overnemen naar nacalculatie
 9. Nacalculatie afhandelen
 10. Offerte, nacalculatie en projectbon raadplegen
 11. Afwijkende btw-instellingen van pakbonregel overnemen naar nacalculatie en concepten
 12. Inkoopproces Projecten/Ordermanagement