Integratie Projecten en Ordermanagement

De voorcalculatie in Profit Projecten kun je gebruiken in het Ordermanagement proces.

Beschrijving

Als je artikelen gebruikt in een project kun je ervoor kiezen dit alleen via Profit Projecten te regelen, maar je kunt ook van de integratie met Profit Ordermanagement gebruikmaken. Via de integratie beschik je over extra functionaliteit waardoor je voor de artikelen voorraad kunt reserveren en/of bestelvoorstellen genereren, de ontvangst van de artikelen registreren en de artikelen verzamelen voor een project(fase) op een pakbon.

Pro_Inrichting projecten (10)+

Als je in de voorcalculatie artikelen hebt opgenomen, kun je deze uitleveren via een project-pakbon. Een projectbon is een pakbon met een projectnummer, die je gereedmeldt in Profit Ordermanagement Je kunt deze artikelen factureren via Profit Projecten (met een projectfactuur) of via Profit Ordermanagement (met een ordermanagement verkoopfactuur).

Via de instelling Pakbonnen naar nacalculatie in de eigenschappen van het project geef je aan of je de pakbonregels die zijn aangemaakt op basis van de voorcalculatieregels via een verkoopfactuur doorbelast of dat je deze regels via de nacalculatie factureert met een projectfactuur.

Een projectbon kun je vanuit de voorcalculatie overzetten naar de nacalculatie en vanuit de nacalculatie kun je een projectfactuur maken. Als je de projectbon vanuit de voorcalculatie overzet naar de nacalculatie, zijn de regels direct geaccordeerd als je dit hebt ingesteld in het Uren-tabblad bij de instellingen van projecten. Je kunt dan de nacalculatieregels niet meer aanpassen.

Wij raden je aan om het gereedmelden van de nacalculatieregels niet ongedaan te maken. Maak in voorkomende gevallen een creditpakbon aan voor het project zodat Profit de voorraadmutaties op de juiste wijze kan verwerken.

Artikelen via de integratie Ordermanagement of niet

Als je artikelen gebruikt in projecten kun je ervoor kiezen met Profit Ordermanagement of met Profit Projecten te werken.

Argumenten om voor de ene of voor de andere methode te kiezen zijn:

 1. Waar heb je inzicht nodig?
  • Ordermanagement geeft inzicht in het proces (hebben we akkoord van de klant, hoe staat het met de ontvangst, de pakbonnen worden automatisch gemaakt zodra het artikel binnen is).
  • Projecten geeft inzicht op projectniveau (hoe staat het met de totalen, de facturen, de voortgang, inkoop/al geleverd in de eigenschappen van het project).
 2. Houdt je voorraad op artikelen bij die je ook buiten projecten verhandelt?
  • Ja, werk dan via Ordermanagement.
  • Nee, dus bij ad hoc voorraad of alleen per project, werk dan via Projecten.
 3. Wie doet de inkoop? Als de inkoop via de inkoper op de afdeling Inkoop plaatsvindt gebruik je doorgaans Profit Ordermanagement. Als een projectleider dit doet, zul je doorgaans via Projecten werken.
 4. Werk je met tarieven per medewerker? Dit kan alleen via Projecten.

  Let op: 

  Het bestelvoorstel werkt alleen voor voorraadhoudende items. Je kunt niet via het bestelvoorstel een inkooporder maken voor ingekochte uren (werksoorten). Je kunt de inkooporders die uit het bestelvoorstel komen nog wel aanvullen met werksoorten.

Doorbelasten/Niet factureren

Als je werkt met integratie Projecten en Ordermanagement, dan moet je per project en/of per item bepalen of je deze wilt doorbelasten (factureren) aan de klant.

 • In Projecten gebruik je het veld Doorbelasten om aan te geven of je een bepaalde regel uit de voorcalculatie of nacalculatie wilt doorbelasten (factureren) aan de klant.

In Ordermanagement gebruik je hiervoor het veld Niet factureren in het verkoopordertraject (offerte, order, pakbon).

Werkwijze