thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vorige week kopiëren bij uren boeken via kalenderweergave in InSite

Je kunt sneller uren boeken in InSite door de uren van de voorafgaande week te kopiëren via de actie Vorige week kopiëren. Dit kan je veel tijd besparen als je vaak dezelfde boekingen maakt.

Dit geldt voor de boekingslay-outs voor het kalender-, stapel- en het nieuwe matrix uren boeken per week.

Er worden alleen werksoorten gekopieerd. Niet gekopieerd worden:

  • Kosten.
  • Verlof of Ziekte (die een medewerker geboekt heeft via ESS bijvoorbeeld).
  • Voortgangsregels.
  • Regels op projecten, fases en geldigheidscombinaties die inmiddels afgesloten/niet meer geldig zijn.

Het kan ook zijn dat in de huidige week boekingen van de vorige week niet overgenomen worden. Redenen daarvoor kunnen zijn: bepaalde projectinstellingen, de periode is geblokkeerd of afgesloten, het is een feestdag of er is geen contract.

Bij de gekopieerde uren bepaalt Profit opnieuw alle tarieven. Maak je gebruik van de Flex-activering, dan bepaalt Profit bij samengestelde toeslaguren het normale uren-deel opnieuw. Bij automatische dagvergoedingen bepaalt Profit de dagvergoedingen opnieuw.

Uren vorige week kopiëren:

  1. Open InSite.
  2. Ga naar de lege week in de weergave.
  3. Klik op de actie: Vorige week kopiëren.
  4. Controleer de gekopieerde uren en wijzig/verwijder ze waar nodig.

De actie Vorige week kopiëren kun je verbergen of juist zichtbaar maken via de boekingslay-out.

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten