thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Erfbelasting vrijgeven, deblokkeren en verwijderen

Als je bepaalde stappen in de workflow hebt uitgevoerd wordt de aangifte geblokkeerd en krijgt de status Alleen-lezen. De aangifte kan ook geblokkeerd zijn doordat bijvoorbeeld de netwerkverbinding is verbroken. Als de aangifte de status Alleen-lezen heeft, kun je geen gegevens meer vastleggen. Je moet de aangifte nu eerst vrijgeven voordat je deze opnieuw kunt versturen of aanvullen.

Let op!

Je kunt de aangifte erfbelasting niet opnieuw insturen en daarmee de voorgaande aangifte overschrijven. Formeel is het mogelijk om in de aangifte erfbelasting personen op te geven voor wie op dat moment geen aangifte wordt gedaan. Erfgenamen zijn niet verplicht gezamenlijk aangifte te doen en kunnen dat desnoods ieder afzonderlijk doen op papier of digitaal. Als een aangifte opnieuw wordt ingestuurd, dan wordt dit behandeld als een nieuwe aangifte erfbelasting. De eerste aangifte wordt niet overschreven.

Als een aangifte erfbelasting meerdere elektronische berichten oplevert en één van die elektronische berichten wordt afgekeurd, dan moet je eerst proberen om dat elektronische bericht te herstellen en opnieuw te verzenden. Als het bericht inhoudelijk fout is, dan moet je de aangifte opnieuw aanmaken.

Met Vrijgeven aangifte geef je de hele aangifte vrij. Als je vervolgens de foutieve aangifte herstelt en de aangifte opnieuw klaarzet voor verzending, dan worden alle aangiften opnieuw aangemaakt en verzonden. Het gevolg is dat de aangiften die de vorige keer al correct verzonden waren opnieuw verzonden worden en daarmee behandeld als nieuwe aangifte erfbelasting.

Aangifte Erfbelasting vrijgeven:

Als één aangifte fout gaat moet je deze apart aanmaken en verzenden en niet de aangifte vrijgeven.

 1. Open Fiscaal (Windows).
 2. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 3. Open de eigenschappen van de cliënt.
 4. Ga naar het tabblad: Aangifte.
 5. Klik op de actie:Vrijgeven aangifte.

  De verschillende datums worden leeggemaakt en je kunt de aangifte wijzigen. De velden Teruggezet op en Teruggezet door worden gevuld.

 6. Klik op: OK.

Aangifte erfbelasting deblokkeren of verwijderen:

Je kunt een geblokkeerde aangifte erfbelasting ook deblokkeren.

 1. Open Fiscaal (Windows).
 2. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 3. Open de eigenschappen van de cliënt.
 4. Ga naar het tabblad: Aangifte.
 5. Selecteer de aangifte.
 6. Klik op de actie: Deblokkeren aangifte.
 7. Klik op: OK.

Aangifte erfbelasting verwijderen:

Je kunt een aangifte erfbelasting ook verwijderen.

 1. Open Fiscaal (Windows).
 2. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 3. Open de eigenschappen van de cliënt..
 4. Ga naar het tabblad: Aangifte.
 5. Selecteer de aangifte.
 6. Klik op de actie: Verwijderen aangifte.

  De aangifte inclusief de onderliggende onderdelen wordt nu verwijderd.

 7. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Fiscaal

Process

Erfbelasting

Work area

Fiscaal