thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

L2202 De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal contracturen per week 0 is.

Je krijgt deze melding bij de aangifte loonheffingen. De volledige melding is:
L2202 De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal contracturen per week 0 is. U hebt een indicatie oproepovereenkomst aangeleverd met 'N' terwijl de code soort inkomstenverhouding 11, 13 of 15 is en de code aard arbeidsverhouding 1, 10, 82 of 83 is en er geen datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd en het aantal contracturen per week 0 is. Dit mag niet. Wijzig de indicatie oproepovereenkomst naar 'J' of corrigeer de code soort inkomstenverhouding, de code aard arbeidsverhouding, de datum einde inkomstenverhouding en/of het aantal contracturen per week.

Deze melding was voor 2022 bekend als L2041.

Oorzaak

Deze melding krijg je als er 0 contracturen worden doorgegeven, maar het veld Oproepovereenkomst niet is aangevinkt.

Oplossing

Hoe je de melding oplost hangt af van de situatie. Een aantal situaties staan hieronder beschreven en een aantal hebben we in onderzoek.

Controleer de soort inkomstenverhouding

Controleer allereerst of de juiste soort inkomstenverhouding bij de medewerker is aangegeven in de instantie Belastingdienst. Bij de soorten 11,13 en 15 moeten contracturen worden aangeleverd. Als er sprake is van een andere soort inkomstenverhouding, pas dit dan aan.

Medewerker heeft oproepovereenkomst

In de eigenschappen van de medewerker moet in het rooster het veld Oproepovereenkomst aangevinkt zijn. Controleer of dit het geval is en pas indien nodig aan. Controleer daarnaast of in de instantie Belastingdienst bij de medewerker het veld Oproep-/invalkracht zonder verplichting of Oproep-/invalkracht met verplichting is aangevinkt.

Let op:

In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van subdienstverbanden. Voor de inkomstenverhouding worden de contracturen uit de roosterregels die geldig zijn op de 1e van de maand bij elkaar opgeteld. Als er op dat moment geen contracturen zijn, is het aantal contracturen 0. In dat geval is er geen sprake van een eenduidig aantal overeengekomen uren, en daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Vink daarom in dit geval in de eigenschappen van de medewerker in het rooster het veld Oproepovereenkomst aan. Voor de controle L2041 maakt het overigens niet uit of er sprake is van WW of Ufo.

Medewerker heeft geen oproepovereenkomst - geen loondoorbetaling

L2202 is ontstaan na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De overheid redeneert: als er geen oproepovereenkomst is, dan moeten er contracturen zijn. De overheid gaat hierbij helaas voorbij aan bestaande processen op het gebied van HR & Payroll: het veld contracturen bepaalt bijvoorbeeld:

  • Het verlofrecht van de medewerker.
  • De signalering op minimumloon dan wel aanvulling tot minimumloon.
  • De reservering vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering wanneer er sprake is van een minimumbedrag.
  • De deeltijdfactor voor het pensioen/de pensioenaangifte (eventueel UPA) en/of sociaal fonds.
  • De deeltijdfactor voor rapportages (verzuim, FTE rapportages, bezettingsoverzicht etc.).
  • De parttimefactor en/of referteperiode voor bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen.

Je schakelt al deze zaken in één keer uit (eventueel prorata halverwege de periode) door het rooster op 0 uren te zetten. Een voorbeeld hiervan is einde loondoorbetalingsplicht, wanneer een medewerker langer dan 104 weken ziek is.

In dit geval vul je het veld Afw. uren p.w. aangifte in het rooster van de medewerker op het tabblad Overige met het aantal uur dat de medewerker volgens het contract zou werken. Je krijgt dan geen foutmelding vanuit de Belastingdienst en ook geen melding in de Payroll Auditor.

Let op:

Omdat in de loonaangifte altijd het contractloon moet worden opgenomen, mag het salaris niet op 0 worden gezet.

Medewerker heeft geen oproepovereenkomst - wel loondoorbetaling, anders dan salaris

Dit komt voor bij bijvoorbeeld een werkgeversbetaling, salary split of andere uitbetalingen die niet direct gerelateerd zijn aan 'salaris * parttimepercentage'. Er zijn dan twee situaties mogelijk:

  1. De medewerker heeft wel degelijk uren op het tabblad Rooster, maar het salaris is 0. De reden dat er in dit geval geen contracturen worden berekend, is dat het contractloon van de medewerker 0 is. Contractloon en contracturen zijn in Profit aan elkaar gekoppeld: of beide zijn 0, of beide zijn groter dan 0. Tel in dit geval de betreffende uitbetaling van de medewerker in op grondslag 100.000.645 'Contractloon tbv loonaangifte'. Het kan overigens zijn dat de uitbetaling aan de medewerker lager is dan het oorspronkelijk overeengekomen contractloon. Denk aan een gedeeltelijke aanvulling op een uitkering. In dat geval gaan wij nog na of we een afwijkende waarde op het contractloon mogelijk kunnen maken.
  2. De medewerker heeft geen uren op het tabblad Rooster. Ga in dit geval na of je de medewerker kunt inrichten zoals hierboven: wel uren, een salaris van 0 en de loondoorbetaling intellen op grondslag 100.000.645 'Contractloon tbv loonaangifte'.

Medewerker heeft geen oproepovereenkomst, maar Rooster toepassen in Payroll staat uit

Staat in de eigenschappen van het salaris het veld Rooster toepassen in Payroll niet aangevinkt? Zorg er dan voor dat er wel contracturen worden meegenomen in de loonaangifte. Dat doe je door de stappen te volgen uit het artikel Hoe vul ik het aantal contracturen in de loonaangifte als Rooster toepassen in Payroll op Nee staat bij de medewerker?.

Uitzendkracht heeft oproepovereenkomst (Flex)

In de eigenschappen van de medewerker moet in het rooster het veld Oproepovereenkomst aangevinkt zijn. Controleer of dit het geval is en pas indien nodig aan.

Kandidaat heeft uitzendovereenkomst met vaste uren (Flex)

In het rooster van de medewerker moet het aantal uren per week worden ingevuld. Verwerk hierna de declaraties opnieuw. Zo worden de uren ook verwerkt in de loonberekening en worden ze meegenomen in de loonaangifte.

Staat jouw situatie hier niet tussen? Stuur dan een incident in bij Customer Support.

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll