thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Messagebird inrichten voor sms-berichten

Het inloggen met twee-factorauthenticatie op AFAS Online via sms stopt met ingang van 1 januari 2022. We hebben dit tijdens de AFAS Open van Profit 18 gecommuniceerd.

Mocht je nog gebruik maken van sms-berichten bij het inloggen, dan adviseren wij je over te stappen op twee-factorauthenticatie via AFAS Pocket of op single sign-on. Je vindt hierover meer informatie in het onderwerp Inloggen via sms stopt vanaf 1-1-2022.

Mocht je toch door willen gaan met inloggen via sms-berichten, dan kan dat door de koppeling met Messagebird in te richten. Dit is voor eigen rekening en risico.

Gebruikers kunnen na het inrichten van Messagebird inloggen via sms onder de volgende voorwaarden:

 • Messagebird is ingericht bij het deelnemernummer waarop de gebruiker inlogt.
 • Het e-mailadres van de gebruiker is bij één deelnemernummer vastgelegd. Als het e-mailadres bij meerdere deelnemernummers is vastgelegd, dan is de optie sms niet beschikbaar. De gebruiker logt dan bijvoorbeeld via AFAS Pocket in.

Kosten:

Als je deze oplossing gaat gebruiken, betaal je per sms in Nederland € 0,056 aan Messagebird (prijspeil september 2021). De actuele beprijzing staat in het contract dat je afsluit met Messagebird.

Bij het in rekening brengen van kosten geldt het volgende: Alleen de kosten van het inloggen zijn voor je eigen organisatie, de rest is voor AFAS (aanmelden nieuwe gebruiker, stel AFAS Pocket opnieuw in, stel authenticatie-app opnieuw in, nieuwe telefoon en nieuw telefoonnummer).

Contract afsluiten:

Voor het afsluiten van een contract neem je contact op met Messagebird via het e-mailadres: afas@messagebird.com.

Na het afsluiten van het contract krijg je een account bij Messagebird.

Instellen op de AFAS Online portal (vanaf 25 oktober 2021):

Let op:

Zodra je de onderstaande stappen hebt voltooid, dan loopt het inloggen via Messagebird. De kosten zijn dan voor jouw organisatie.

Je moet AFAS Online Portal beheerder zijn om deze stappen uit te voeren.

 1. Ga naar www.afasonline.nl.
 2. Ga naar het tabblad Beheer.
 3. Klik op SMS-provider en knik op Nieuw.
  • De omschrijving is voor intern gebruik.
  • De afzender is de naam die de gebruikers te zien krijgen als ze via sms een bevestigingscode ontvangen. Vul hier bijvoorbeeld de naam in van je eigen organisatie.
  • Vul de API-sleutel in (deze staat in de portal van Messagebird in je eigen account.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Je ontvangt een SMS met een bevestigingscode op het telefoonnummer dat je als beheerder hebt ingesteld via de AFAS Online portal.
 6. Vul de code in.
 7. Klik op Opslaan.

Direct naar

 1. Inloggen inrichten (Citrix / Single sign-on)
 2. Systeemeisen
 3. Citrix installeren
 4. Werken met Thin client, VDI, Citrix of Terminal server / RDS
 5. Twee-factorauthenticatie inrichten
 6. Messagebird inrichten voor sms-berichten
 7. Single sign-on inrichten

Process

Inloggen Citrix Receiver

Work area

Algemeen