Extra verlof op basis van Duurzame inzetbaarheid en Extra duurzame inzetbaarheid HBO

In het Hoger beroepsonderwijs is sprake van een regeling voor duurzame inzetbaarheid. Het doel van een dergelijke regeling is om medewerkers gezond en gemotiveerd hun loopbaan te laten doorlopen door middel van de mogelijkheid om hier uren voor te reserveren. Wat een medewerker gaat doen binnen deze uren bepaald de medewerker zelf, maar over de besteding moet meestal wel verantwoording worden afgelegd. De uren moeten gebruikt worden voor activiteiten die de medewerker helpen om zijn/haar werk zo goed mogelijk te blijven doen en om verzuim te voorkomen.

Profit bepaalt het recht op extra verlof op basis van Duurzame en Extra duurzame inzetbaarheid op basis van de velden 3 uit 5 jaar in cao vanaf en 5 jr aaneeng. In cao vanaf.

Let op:

Extra verlof op basis van Duurzame en Extra duurzame inzetbaarheid HBO is alleen beschikbaar in de Hoger Beroepsonderwijs (HBO) cao onder de Onderwijs activering.

De verlofrechten worden automatisch toegekend als de medewerker voldoet aan de volgende voorwaarden voor Duurzame inzetbaarheid HBO:

 • Tenminste 0,4 FTE in dienst.

  De medewerker moet een parttime percentage van tenminste 40% hebben. Daarnaast is de hoogte van het toegekende aantal uren naar rato van het parttime percentage.

 • Tenminste 3 jaar werkzaam in het HBO in de afgelopen 5 jaar.

  De medewerker moet in de 5 voorafgaande jaren tenminste 3 jaar in het HBO werkzaam zijn geweest.

Voorwaarden Extra duurzame inzetbaarheid HBO:

 • Tenminste 0,4 FTE in dienst.

  De medewerker moet een parttime percentage van tenminste 40% hebben. Daarnaast is de hoogte van het toegekende aantal uren naar rato van het parttime percentage.

 • De AOW gerechtigde leeftijd.

  De medewerker moet de AOW-gerechtigde leeftijd min. tien jaar hebben bereikt.

 • Tenminste 5 aaneengesloten dienstjaren in het HBO werkzaam.

  De medewerker moet tenminste 5 aaneengesloten jaren in het HBO werkzaam zijn geweest.

Verlofsoorten instellen voor extra verlof o.b.v. Duurzame inzetbaarheid:

 1. Ga naar:HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Open de eigenschappen van het type verlof.
 6. Ga naar het tabblad: Extra verlofrechten.
 7. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer Duurzame inzetbaarheid HBO bij Extra verlof toekennen o.b.v..
  2. Vul het Verlofrecht in.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op Ja bij de melding.

Verlofsoorten instellen voor extra verlof o.b.v. Extra duurzame inzetbaarheid:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Open de eigenschappen van het type verlof.
 6. Ga naar het tabblad: Extra verlofrechten.
 7. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer Extra duurzame inzetbaarheid HBO bij Extra verlof toekennen o.b.v..
  2. Vul het Verlofrecht in.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op Ja bij de melding.

Extra verlof o.b.v. Duurzame inzetbaarheid en Extra duurzame inzetbaarheid HBO inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker en ga naar tabblad: Contract.
 3. Open de eigenschappen van het contract en ga naar tabblad: Onderwijs 2.
 4. Vul 3 uit 5 jaar in cao vanaf in.
 5. Vul 5 jr aaneeng. in cao vanaf in.
 6. Klik op: OK.

Duurzame inzetbaarheid

let op:

De velden 3 uit 5 jaar in cao vanaf en 5 jr aaneeng. in cao vanaf zijn ook opgenomen in de indient-wizard t.b.v. duurzame inzetbaarheid in het onderwijs.