Autorisatiefilters toevoegen Fiscaal

In Profit Fiscaal moet je een autorisatiefilter vastleggen.

Je voegt autorisatiefilters toe voor tabellen waarop je de toegang wilt beperken. Hierbij geldt:

 • Als je alleen het filter Cliënten IB uitwerken gebruikt heeft een medewerker ALLE rechten op de cliënten uit dat filter.
 • Als je alleen het filter Cliënten IB gebruikt heeft een medewerker GEEN rechten op de cliënten uit dat filter.
 • Als je beide filters gebruikt moet een medewerker rechten hebben op dezelfde cliënten in beide filters om VOLLEDIGE toegang te hebben.

Wanneer gebruik je nu welk filter?

Wil je via autorisatie alleen alle rechten op cliënten uitdelen? Gebruik dan ALLEEN het filter Cliënten IB uitwerken.

Wil je via autorisatie naast volledige rechten ook Alleen-lezen rechten op aangiften uit kunnen delen? Gebruik dan beide filters. Om een medewerker alle rechten te geven, moet deze in beide filters op dezelfde cliënten rechten hebben. Om een medewerker alleen-lezen rechten te geven op aangiften, moet deze alleen rechten hebben op cliënten in het filter Cliënten IB uitwerken.

Gegevensfilters toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud filters.

  In het linkerdeel van het venster zie je de tabellen waarop autorisatie met gegevensfilters mogelijk is. Bij de tabellen waarbij filterautorisatie actief is, wordt het filter filtersymbool rood getoond.

 3. Selecteer Fiscaal / Cliënten IB.
 4. Selecteer hierbij Volgens filters.

  Let op: 

  Zodra je Volgens filters selecteert, zal Profit autoriseren op basis van filters bij alle groepen en gebruikers. Aangezien bij de groepen en gebruikers nog geen enkel filter is geactiveerd, hebben de gebruikers geen toegang meer tot de betreffende gegevens, tot je de filters hebt toegevoegd en hebt geactiveerd bij de relevante groepen en gebruikers.

  Profit meldt dat je minimaal één filter moet toevoegen.Deze melding verschijnt alleen als er nog geen filters zijn bij het filtertype. 

 5. Voeg het filter toe dat alle gegevens doorlaat. Zonder dit filter zou geen enkele gebruiker alle dossieritems kunnen raadplegen.
  • Klik op: Nieuw.
  • Vul bij Omschrijving een duidelijke naam in voor het filter, bijvoorbeeld Volledige toegang.
  • Je zet de Toegang op Volledige toegang.
  • Klik op: Voorbeeld, om de werking van het filter te controleren.
  • Klik op: Opslaan.
 6. Voeg nog een filter toe. Deze keer op cliëntengroep.
  • Klik op: Nieuw.
  • Vul de Omschrijving in.
  • Selecteer Volgens filters.
  • Selecteer de veldnaam Cliëntengroep en geef de waarde van de cliëntengroep in waarop je wilt autoriseren.
  • Klik op: Voorbeeld, om de werking van het filter te controleren.
  • Klik op: Opslaan.
 7. Herhaal de bovenstaande stappen (vanaf stap 4) voor het filtertype Fiscaal - Cliënten IB uitwerken.
 8. Sluit de Autorisatie tool

Direct naar

 1. Profit Fiscaal inrichten