Afwijkend autorisatiefilter voor gebruiker

Je kunt bij een gebruiker filters vastleggen, als je wilt afwijken van de groepsfilters. Het is aan de raden hier terughoudend mee te zijn, groepsautorisatie is immers makkelijker te beheren dan gebruikersautorisatie.

Afwijkend filter voor gebruiker vastleggen:

  1. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
  2. Selecteer de gebruiker.
  3. Zie verder de stappen voor het activeren van een autorisatiefilter bij een gebruikersgroep.

Direct naar

  1. Autorisatie met gegevensfilters
  2. Gegevensfilters toevoegen
  3. Filter activeren bij een groep
  4. Afwijken van groepsfilter per gebruiker
  5. Filter deactiveren
  6. Bijzonderheden gegevensfilters (filterautorisatie)