Balie-/directfacturen toevoegen, wijzigen of verwijderen (UpdateConnector FbDirectInvoice)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van balie-/directfacturen (inclusief creditfacturen). Je kunt per regel een locatie opgeven voor het afboeken van te leveren artikelen.

Naam UpdateConnector: FbDirectInvoice

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (eenvoudig voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (uitgebreid voorbeeld)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (serienummers toekennen aan artikelen in samenstellingen)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel wijzigen op basis van artikelcode)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (regel wijzigen op basis van GUID)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden (hele balie-/directfactuur verwijderen)

Xml-voorbeeldbestand downloaden (één balie-/directfactuurregel verwijderen)

Samenstellingen met artikelen met serienummers

Bij samenstellingen kun je bij een Insert serienummers toekennen aan de artikelen van de samenstellingen. Dit kan met de volgende UpdateConnectoren:

 • FbDeliveryNote
 • FbDirectInvoice
 • FbSales
 • FbSalesQuotation

Code verbijzonderingsas per regel

Velden: V1Cd, V2Cd, V3Cd, V4Cd, V5Cd

Je kunt per regel een code verbijzonderingsas aanmaken (INSERT). Een UPDATE of n DELETE is niet mogelijk.

Balie-/directfacturen met magazijnlocaties

Je kunt de magazijnlocatie van de artikelen aanleveren in het segment 'FbOrderLocationLines'.

Dit is alleen relevant als je de functionaliteit Magazijnlocaties hebt geactiveerd.

Je kunt magazijnlocaties met aantallen toevoegen bij de volgende artikeltypen:

 • Voorraadhoudende items (met uitzondering van partij-, serienummer- en orderspecificaties), subniveau onder de pakbonregel.
 • Partijartikelen, subniveau onder de partijregel(s).
 • Serienummerartikel, subniveau onder de serienummerregel(s).
 • Orderspecificatie-artikel, subniveau onder de orderspecificatiepartijregel(s).

  Let op:

  Je moet aantallen in basiseenheden opgeven bij het gebruik van magazijnlocaties in UpdateConnectoren.

Het opgeven van locaties in de UpdateConnector is niet verplicht; als er geen locaties worden meegegeven deelt Profit zelf de locaties uit.

Direct naar

 1. UpdateConnector beschrijvingen