thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

KPI-tabel t.b.v. dashboards vullen

Dashboards zijn gebaseerd op gegevens die zijn vastgelegd in Profit. Deze gegevens worden (vaak) bewerkt om de visualisaties te maken. Voor enkele dashboards is extra informatie nodig die je vastlegt in de vorm van KPI's (Key Performance Indicators). Dit geldt voor de volgende dashboards:

Dit onderwerp is een algemene toelichting op het gebruik van KPI's. Zie de beschrijvingen van de bovenstaande dashboards voor de gegevens die je in de KPI-tabel moet vastleggen.

Je legt een KPI-tabel vast via Algemeen / Inrichting / KPI-tabel . Je ziet hier de KPI's die je kunt vastleggen, je kunt zelf geen KPI's toevoegen. AFAS voegt KPI's toe als dit nodig is voor een bepaald dashboard.

Tabblad Algemeen

Ook de algemene informatie kun je niet veranderen. Hieronder zie je een voorbeeld van de algemene gegevens van de KPI-tabel voor het dashboard Forecast:

Dat_BI KPI-tabel vullen

KPI-waarde

De gegevens die je als KPI kunt vastleggen in de vorm van:

 • Aantal
 • Bedrag
 • Percentage
 • Aantal/Bedrag
 • Aantal/Bedrag/Percentage

KPI-bestemming

Waarop hebben de gegevens die je vastlegt, betrekking? In het bovenstaande voorbeeld over forecasts leg je bedragen (de KPI-waarde) vast per medewerker (de bestemming).

KPI-normering

Hoe wordt de KPI weergegeven in het dashboard?

 • Groen/Rood

  Alles wat onder het vastgelegde aantal, bedrag of percentage is, is goed (groen dus) en alles wat er boven komt is niet goed (rood). Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven of budgetten.

 • Rood/Groen

  Alles wat boven het vastgelegde aantal, bedrag of percentage is, is goed (groen dus) en alles wat er onder komt is niet goed (rood). Denk hierbij bijvoorbeeld aan salestargets.

 • Groen/Oranje/Rood

  Hiermee kun je een extra stap tussenbouwen, zoals goed (groen), redelijk (oranje) en niet goed (rood). Hier komen straks ook de normeringsbedragen die je in de regel vastlegt om de hoek kijken. Je legt in dit geval namelijk twee aantallen, bedragen of percentages vast. Alles wat onder de eerste waarde blijft is goed (groen), wat tussen de eerste en tweede waarde ligt is redelijk (oranje) en wat boven de tweede waarde komt is niet goed (rood).

  Deze normering kan alleen gebruikt worden i.c.m. één KPI-waarde.

 • Rood/Oranje/Groen

  Zie het bovenstaande, maar dan andersom.

KPI-periode

De periode waarvoor je een target (regel) vastlegt.

Tabblad KPI-regels

Je legt de KPI's handmatig vast via Algemeen / Inrichting / KPI-tabel of je importeert deze via Algemeen / Beheer / Import / KPI-regel. Nadat de dashboard opnieuw gepubliceerd is (via een geplande taak) zie je het effect van de KPI's in het dashboard.

Je ziet bij de beschrijvingen van de dashboards welke gegevens je moet vastleggen.

 • Je ziet in de boekingsregel de bestemming (bijvoorbeeld medewerker). Er kunnen ook twee bestemmingen zijn.
 • Vul de normeringswaarden in (aantal, bedrag en/of percentage). Bij de KPI-normering Groen/Oranje/Rood of Rood/Oranje/Groen, dan vul je zowel de 1e als 2e normeringswaarde in.
 • Leg per regel de jaar en periode vast.

Process

Dashboard

Work area

Output