thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uitwisselen stamgegevens Centraal/Decentraal (Bakkerijen)

In Profit heb je de mogelijkheid om (stam)gegevens uit te wisselen tussen een centrale en een decentrale omgeving. In de centrale omgeving wordt vastgelegd welke gegevens wel en welke niet gemuteerd of bijgewerkt mogen worden in de decentrale omgeving.

Je beschikt alleen over de mogelijkheid om gegevens centraal / decentraal uit te wisselen als je in de licentie beschikt over de conditie Centraal beheer Ordermanagement of Decentraal beheer Ordermanagement. De twee condities mogen niet samen in één licentie voorkomen.

Let op:

Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken als Bakkerijen onderdeel uitmaakt van de licentie.

Beschrijving

De uitwisseling van stamgegevens tussen de centrale beheer omgeving en de decentrale omgevingen verloopt als volgt:

Toelichting:

  1. Vanuit de decentrale omgevingen wordt een bericht verzonden waarin staat wat de laatst verwerkte batch is. Als in de centrale omgeving de download wordt klaargezet, wordt op basis van de ontvangen berichten nagegaan of het nodig is om een batch aan te maken. Dat is immers niet nodig als in de centrale omgeving geen mutaties zijn gedaan na de verwerking van de laatste batch in de decentrale omgevingen.
  2. Na het aanmaken van de batch wordt een bericht aangemaakt met als bijlage de batch. Deze wordt in de servicebox van de centrale omgeving geplaatst. Als een batch wordt aangemaakt, bevat deze altijd alleen de mutaties sinds de voorgaande batch. In de servicebox blijven alle berichten staan zolang deze nog niet in alle decentrale omgevingen verwerkt zijn. Zodra een batch in alle decentrale omgevingen is verwerkt, wordt het betreffende bericht uit de servicebox verwijderd.
  3. Vanuit de decentrale omgevingen wordt nagegaan of er nieuwe berichten in de servicebox in de centrale omgeving staan, d.w.z. of er batches zijn die nog niet in de decentrale omgeving verwerkt zijn. Als dat het geval is, wordt het betreffende bericht (of de betreffende berichten) opgehaald naar de decentrale inbox. Vanuit de decentrale inbox wordt de batch verwerkt waarna een bericht in de decentrale outbox wordt geplaatst met het nummer van de verwerkte batch(es). Dit bericht wordt verzonden naar de centrale omgeving. Het decentraal ontvangen bericht met de batch wordt dan verwijderd uit de decentrale inbox. Als een batch niet verwerkt kan worden, blijft het bericht in de decentrale inbox staan.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Uitwisseling

Work area

Ordermanagement