Factuurrapport kopiëren en rapporttype wijzigen

Profit kent verschillende factuurrapporten. Het type rapport van het factuurrapport bepaalt waar het factuurrapport gebruikt kan worden. Enkele voorbeelden van rapporttypen zijn: Projectfactuur, Cursusfactuur en Verkoopfactuur. Je kunt een rapport kopiëren en het type rapport wijzigen.

Voorbeeld:

Je hebt een eigen rapport gemaakt voor projectfacturen, dit rapport heeft het type Projectfactuur. Hierdoor kun je dit rapport niet gebruiken voor bijvoorbeeld cursusfacturen.

Als je dit rapport ook voor cursusfacturen wilt gebruiken, moet je het rapport kopiëren en in de kopie het type wijzigen in Cursusfactuur.

Je kunt het type rapport alleen wijzigen tijdens het kopiëren van een rapport, niet achteraf.

Factuurrapport kopiëren en rapporttype wijzigen:

  1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport.
  2. Selecteer het rapport.
  3. Klik op de actie: Kopiëren.
  4. Vul de omschrijving in.
  5. Selecteer het type in Type rapport.
  6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

  1. Rapport toevoegen
  2. Rapport toevoegen op basis van een bestaand rapport
  3. Rapport toevoegen op basis van gegevensverzameling
  4. Factuurrapport kopiëren en rapporttype wijzigen