Valuta herwaarderen

Je kunt het saldo van balansrekeningen en openstaande posten in valuta herwaarderen om de koersverlies of -winst eruit te halen voor het genereren van de balans. De herwaardering herstelt (in basisvaluta) het saldo van de rekeningen en posten die in valuta geboekt zijn en waarvan de wisselkoers veranderd is. Op deze manier kun je in je boekhoudkundige resultaten rekening houden met de wisselkoersschommelingen.

Het gaat hierbij om het herwaarderen van balansrekeningen in valuta (alleen grootboekrekening van het type = 1. Activa of 2. Passiva) en openstaande posten debiteuren/crediteuren. Alléén het saldo van een grootboekrekening, debiteur- en crediteurfactuur in vreemde valuta kan worden herwaardeerd. Je kunt een factuur in vreemde valuta herwaarderen op het moment dat de factuur een openstaande post is. Nadat je de betaling op een openstaande post hebt geboekt en de factuur niet meer openstaat, kun je deze openstaande post niet met terugwerkende kracht herwaarderen met een datum in het verleden.

Eindejaarsverwerking

Je zult over het algemeen de functie valuta herwaarderen uitvoeren aan het einde van de periode, einde van het jaar, of op een tussentijds moment wanneer je de balans gaat genereren/rapporteren. Herwaarderen gaat over het huidige saldo (het saldo van vandaag) op de datum van vandaag, niet op een datum in het verleden. Als je bijvoorbeeld wilt herwaarderen voor het einde van een periode of jaar, dan moet het vandaag (het moment dat je gaat herwaarderen) de laatste dag van de periode of het jaar zijn of een aantal dagen er na.

Voordat je een herwaardering op een bepaalde datum uitvoert moet je tevens de wisselkoersen op deze datum hebben vastgelegd. Immers, om de openstaande posten in valuta op een bepaalde datum te herwaarderen moet Profit over de wisselkoers op deze datum te beschikken.

Voorbeeld

Bij valuta herwaarderen maakt Profit een journaalpost op de betreffende grootboekrekening, met bedrag in EUR (basisvaluta) en geen waarde bij vreemde valuta. De tegenrekening is koerswinst/-verlies (ook alleen in EUR). Het valutasaldo blijft hierdoor gelijk en de tegenwaarde in EUR (basisvaluta) wordt gemuteerd.

Datum

Grootboekrekening

Basisvaluta (EUR)

Vreemde valuta (USD)

15-12-2015

1100 Bank

950,00

1.000,00

Herwaarderen per 31-12-2015:

Datum

Grootboekrekening

Basisvaluta (EUR)

Vreemde valuta (USD)

31-12-2015

1100 Bank

970,00

1.000,00

Bij het herwaarderen ontstaat de volgende journaalpost:

Grootboekrekening

Debet

Credit

1100 Bank

20,00

 

Aan 4860 Koersverschil

 

20,00

Valuta herwaarderen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Valuta herwaarderen.
 2. Selecteer bij Gebruik koers van de datum van de koers waarmee je de valuta wilt herwaarderen. Het saldo in valuta wordt bij herwaarderen dan omgerekend met de op die datum bekende koers. De koers mag maximaal een jaar oud zijn.

  Fin_Valuta herwaarderen (20)

 3. Vul de datum in bij Datum boeking voor de journaalpost(en) van de herwaardering die gegenereerd gaan worden. Vul hier de laatste dag van de afgelopen periode in, zodat deze journaalpost correct staat voor de rapportering, bijvoorbeeld 31-12-JJJJ of 31-1-JJJJ.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer een of meer administraties.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de valuta.
 8. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Financieel jaar afsluiten