Prijs tegen dagkoers

Als je met vreemde valuta werkt kun je prijzen tegen vaste koersen laten omrekenen en/of via dagkoersen laten berekenen.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt de prijzen in de basisvaluta laten omrekenen naar vreemde valuta. Standaard worden bij de facturering de prijzen in de basisvaluta omgerekend tegen de bij de vreemde valuta opgegeven koers. Je kunt echter ook instellen dat je prijzen tegen de dagkoers wilt berekenen. Het factuurbedrag wordt dan ook teruggerekend naar Euro's. Dit is ter info voor de crediteur/debiteur en voor de boeking in Profit Financieel.

Bij de ontvangstregels in valuta wordt altijd gekeken naar de prijs per eenheid in de basisvaluta.

Op het moment van inboeken van de ontvangst wordt de prijs per eenheid in valuta direct omgerekend naar de basisvaluta. Dit gebeurt op basis van de valutakoers die geldig is op de datum van de goederenontvangst.

Welke valutakoers gebruikt wordt tijdens het inboeken van ontvangsten is afhankelijk van de instelling Dagkoersen gebruiken. Is deze instelling aangevinkt, dan wordt de op die datum geldige dagkoers (eigenschappen valuta, tabblad Dagkoersen) gebruikt. Is deze instelling niet aangevinkt, dan wordt de ‘normale’ koers (eigenschappen valuta, tabblad Algemeen) gebruikt.

Instellen prijs tegen dagkoers

Je kunt de prijzen in de basisvaluta laten omrekenen naar vreemde valuta. Standaard worden bij de facturering de prijzen in de basisvaluta omgerekend tegen de bij de vreemde valuta opgegeven koers. Je kunt instellen dat je prijzen tegen de dagkoers wilt berekenen.

Inkoopprijs: Bij de ontvangstregels in valuta wordt altijd gekeken naar de prijs per eenheid in de basisvaluta. Op het moment van boeken van de ontvangst wordt de prijs per eenheid in valuta direct omgerekend naar de basisvaluta. Dit gebeurt op basis van de valutakoers die geldig is op de datum van de ontvangst. Welke valutakoers gebruikt wordt tijdens het inboeken van ontvangsten is afhankelijk van de instelling Dagkoersen gebruiken. Is deze instelling aangevinkt, dan wordt de op die datum geldige dagkoers (eigenschappen Valuta, tabblad Dagkoersen) gebruikt. Is deze instelling niet aangevinkt, dan wordt de ‘normale’ vaste koers (eigenschappen Valuta, tabblad Valuta) gebruikt.

Richt hiervoor eerst Profit Financieel in.

Prijs in vreemde valuta laten berekenen tegen dagkoers:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Beheer / Instellingen
  • Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Vink Dagkoersen gebruiken aan als je bij het invoeren van offertes, orders, facturen etc. gebruik wilt maken van de dagkoersen.

  Dit veld is alleen van toepassing als je met Valuta werkt. Als je dit veld niet aanvinkt worden bij de facturering de prijzen in de basisvaluta omgerekend tegen de bij de valuta opgegeven koers (tabblad Algemeen).

 4. Ga naar het tabblad: Ordermanagement.
 5. Vink Koers oph. bij overn. naar pakbon/ontv. aan. Hierdoor wordt, bij het overnemen van een verkooporder naar een pakbon of een ontvangst niet de prijs uit de verkooporder overgenomen, maar wordt de prijs opnieuw berekend met de koers uit de koersentabel.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.
Valuta instelling decimalen prijs wijzigen

Toen je de valuta toevoegde heb je het aantal decimalen bepaald. Het aantal decimalen van de prijs kun je nog wijzigen. Doe dit echter alleen als dit echt nodig is.

Let op: 

Zolang je nog geen mutaties en boekingen hebt vastgelegd met de valuta kun je het aantal decimalen dat je hebt ingesteld nog wijzigen. Als je wel gegevens hebt vastgelegd met de valutacode dan is het aanpassen van decimalen alleen mogelijk is onder Consultancy modus en dan nog alleen onder bepaalde voorwaarden.

Valuta instelling 'Aantal decimalen prijs' wijzigen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Valuta.
 2. Open de eigenschappen van de valuta.
 3. Ga naar het tabblad: Valuta.
 4. Vul een waarde in bij Aantal decimalen prijs.
 5. Voeg eventueel een koers van de valuta toe.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
Dagkoersen toevoegen

Je legt de koershistorie per Valuta vast, waardoor Profit tijdens het boeken de juiste koers bepaalt op basis van de boekstukdatum.

Je voegt dagkoersen toe met een begindatum. De voorgaande dagkoers krijgt automatisch de dag voor de begindatum van de nieuwe koers als einddatum. Zo ontstaat per valutacode een koershistorie. Aan de hand van de boekstukdatum bepaalt Profit tijdens het boeken de juiste koers.

Het gebruik van dagkoersen moet eerst ingericht zijn in de administratie-instellingen. Ook moet je voor Financieel de instellingen rond valuta inrichten.

Voorbeeld: 

Je wilt de koers van de Amerikaanse dollar vastleggen. De basisvaluta is de Euro met een koers van 1,00. Voor één Euro krijg je 1,35 USD, dus je legt bij de valuta USD de koers 1,35 vast. Als je een boeking toevoegt ter waarde van 2.700 USD, zal Profit deze automatisch omrekenen naar het juiste bedrag in Euro:

2.700 USD / 1,35 = 2.000 Euro.

Dagkoers toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Valuta.
 2. Open de eigenschappen van de gewenste valutacode.

 3. Ga naar het tabblad: Dagkoersen.
 4. Klik op: Nieuw.

 5. Vul de nieuwe begindatum in.
 6. Vul de nieuwe koers in.
 7. Klik op: Voltooien.