thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Prognose ontvangsten / uitgaven

Je kunt een prognose per week van de ontvangsten en uitgaven van debiteuren en crediteuren maken.

De gegevensverzameling Debiteuren/crediteuren prognose per week berekent de prognose per week van de volgende ontvangsten en uitgaven:

 • Debiteuren automatische incasso
 • Debiteuren automatisch terugbetalen
 • Debiteuren te ontvangen
 • Crediteuren automatisch betalen
 • Crediteuren automatisch betalen buitenland (per valuta)
 • Crediteuren automatisch betalen buitenland (basisvaluta)
 • Crediteuren automatisch betalen buitenland (alle valuta)
 • Crediteuren handmatig betalen

Bepaling aantal weken

De gegevensverzameling berekent het aantal weken waarin de ontvangsten en uitgaven mogelijk plaatsvinden. Belangrijk daarbij is de vervaldatum van de facturen:

 • Vervaldatum is verstreken

  Het aantal weken voor deze factuur is 0 (nul). De factuur had al ontvangen of betaald moeten zijn.

 • Vervaldatum is niet verstreken

  De factuur is nog niet vervallen dus wordt het verschil bepaald tussen de vervaldatum en de datum van vandaag. Hieruit volgt het aantal weken.

  Let op:

  Een factuur met kredietbeperking of betalingskorting is in Profit een vervallen factuur (het aantal weken wordt op nul gesteld). Om in aanmerking te komen voor de betalingskorting, of juist om niet in aanmerking te komen voor de kredietbeperking, moet men niet wachten tot de betalingstermijn verstreken is, maar moet men juist binnen de betalingstermijn betalen.

Prognose ontvangsten

 • Debiteuren automatische incasso

  Bij de prognose van het te ontvangen bedrag van de debiteuren via automatische incasso, zie je het totale bedrag van de facturen die voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben een openstaand saldo, zijn niet geblokkeerd én komen in aanmerking voor automatische incasso.

 • Debiteuren te ontvangen

  Bij de prognose van het te ontvangen bedrag van de debiteuren, zie je het totale bedrag van de facturen die voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben een openstaand saldo, zijn niet geblokkeerd én komen niet in aanmerking voor automatische incasso.

 • Dubieuze debiteuren

  Je kunt eventueel ook rekening houden met de dubieuze debiteuren. Als je bijvoorbeeld een percentage dubieuze debiteuren hanteert, dan kun je in de analyse (MS Excel) dat percentage berekenen. Op die manier geeft de prognose een nog realistischer beeld van de toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Prognose uitgaven

 • Debiteuren automatisch terugbetalen

  Bij de prognose van het terug te betalen bedrag aan de debiteuren via het automatisch terugbetalen, zie je het totale bedrag van de facturen die voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben een openstaand saldo, zijn niet geblokkeerd én komen in aanmerking voor automatische terugbetaling.

 • Crediteuren automatisch betalen

  Bij de prognose van het te betalen bedrag aan de crediteuren via automatisch betalen, zie je het totale bedrag van de facturen die voldoen aan de volgende voorwaarden: de facturen hebben een openstaand saldo, zijn niet geblokkeerd én ze komen in aanmerking voor automatische betaling.

 • Crediteuren automatisch betalen buitenland

  Bij de prognose van het te betalen bedrag aan de buitenlandse crediteuren via automatisch betalen, zie je het totale bedrag van de facturen die voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben een openstaand saldo, zijn niet geblokkeerd en ze komen in aanmerking voor automatische betaling buitenland.

Let op:

De prognose voor het automatisch betalen buitenland wordt gesplitst per type betaling:

 • Crediteuren automatisch betalen buitenland (per valuta)

  Dit zijn de facturen van crediteuren die je automatisch betaalt in de valuta die gekoppeld is aan de crediteur. In een betaalopdracht wordt één vreemde valuta verwerkt. Veelal gebruik je dit bij een bankrekeningnummer in vreemde valuta, bijvoorbeeld een dollarrekening.

 • Crediteuren automatisch betalen buitenland (basisvaluta)

  Dit zijn de facturen van crediteuren die je automatisch betaalt in de basisvaluta (meestal euro). In een betaalopdracht wordt in de basisvaluta betaald.

 • Crediteuren automatisch betalen buitenland (alle valuta)

  Dit zijn de facturen van crediteuren die je automatisch betaalt in de valuta die gekoppeld is aan de crediteur. In een betaalopdracht wordt in meerdere valuta betaald.

Crediteuren handmatig betalen

Bij de prognose van het handmatig te betalen bedrag aan de crediteuren, zie je het totale bedrag van de facturen die voldoen aan de volgende voorwaarden: ze hebben een openstaand saldo, zijn niet geblokkeerd én ze komen niet in aanmerking voor automatische betaling.

Process

Debiteur Betaling Crediteur

Work area

Financieel